Vådområder

Korup å

Etablering af vådområder ved Korup å til forbedring af miljøforholdet i Mariager fjord.
Glenstrup Sø

Vådområde Glenstrup sø

Forundersøgelse fosforvådområde ved Glenstrup sø.
Vandråd

Helberskov Enge

Forundersøgelse til et projekt der skal fjerne kvælstof inden det rammer Mariager Fjord.