Glenstrup sø vådområde


Projektet ved Glenstrup sø er en forundersøgelse. Det vil sige en undersøgelse der skal afdække muligheder og udfordringer ved en eventuel realisering af projektet.

Tilbagebeholde fosfor i det gamle true sø område

Projektet er opstået på baggrund af vandplan 2016-2021, der angiver en fosforbelastning af Glenstrup sø. Fosforbelastningen er medvirkende til en dårlig miljøtilstand i søen.

I projektet er undersøgt mulighederne for at tilbageholde fosfor i det gamle True sø område (drænet/tørlagt sø), ved oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

Når vandløbsnære arealer ind imellem oversvømmes af vandløbsvand aflejres der fosfor, der bindes til jorden. Området ligger opstrøms Glenstrup sø i vandløbssystemet Østerkær Bæk.

Forundersøgelsen viste, at det ikke er muligt at tilbageholde yderligere fosfor i området, der allerede i dag fungerer ved fosfortilbageholdelse. Da det stod klart efter den tekniske forundersøgelse blev projektet afbrudt og den ejendomsmæssige forundersøgelse derfor ikke gennemført.

Projektet er støttet af følgende aktører  • Logosamling

Kontakt


Jens Peter Neergaard Rasmussen

Natur

  •  97113623
  •  

Opdateret 17.08.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?