Klejtrup Sø vådområde


Projektet ved Klejtrup Sø er en forundersøgelse. Det vil sige en undersøgelse der skal afdække muligheder og udfordringer ved en eventuel realisering af projektet.

Tilbagebeholde fosfor i 3 tilløb til Klejtrup Sø

Projektet er opstået på baggrund af vandområdeplan 2016-2021, der angiver en fosforbelastning af Klejtrup Sø. Fosforbelastningen er medvirkende til en dårlig miljøtilstand i søen.

I projektet er undersøgt mulighederne for at tilbageholde fosfor i 3 tilløb til søen, Klejtrup Bæk, Dremstrup Bæk og Fristrup Bæk, ved oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.
Når vandløbsnære arealer ind imellem oversvømmes af vandløbsvand aflejres der fosfor, der bindes til jorden. Bækkene løber til søen i den nordlige ende.

Forundersøgelsen forventes gennemført i vinterhalvåret 2020-21.

Projektet er støttet af følgende aktører  • Logosamling

Kontakt


Mette Elisabeth Bramm

Natur

  •  97113710
  •  

Opdateret 10.11.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?