Vandløbsprojekter

Mariagerfjord Kommune gennemfører i øjeblikket restaureringsprojekter i nogle af kommunes vandløb. Projekterne finansieres af Fødevareministeriet og Europa gennem den Europæiske Fiskerifond

Ålekiste ved Glenstrup Sø

Fjernelse af fiskespærring i Kongsvad Mølleå

Projektet skaber adgang for fisk og smådyr mellem sø og vandløb for første gang i ca. 800 år
Døstrup Bæk - viser bækken i et slynget forløb

Fjernelse af dobbeltløb i Døstrup Bæk

Projektet samler bækken i èt slynget forløb med større vanddybde og vandføring til gavn for fisk og smådyr.


Her ser du en vandmølle i Døstrup Bæk

Fjernelse af fiskespærring (Vandmølle) i Døstrup Bæk

Et vandoptag til kreaturer i et betonprofil skaber dårlige passageforhold for vandløbsfaunaen.
Døstrup Bæk - fjernelse af spærring ved møllesø

Fjernelse af spærring ved møllesø i Døstrup Bæk

Projektet skaber adgang for fisk og smådyr forbi møllesøen
Billed af rørbro i Døstrup Bæk

Fjernelse af fiskespærring (Rørbro) i Døstrup Bæk

En rørbro med kraftigt fald og et 30 cm styrt fjernes for at skabe fuld faunapassage for alle fiskearter og smådyr.
Rørlagt Hedeli Bæk

Genåbning af rørlagt vandløbsstrækning i Hedeli Bæk

Projektet skaber levesteder og passagemuligheder for fisk og smådyr.
Luftfoto over marker

Genåbning af rørlagt vandløbsstrækning i Hou Møllebæk

Projektet skaber levesteder og passagemuligheder for fisk og smådyr.


Klejtrup Moellebaek

Fjernelse af fiskespærring i Klejtrup Møllebæk

Projektet lukker en eksisterende ålekiste og fører vandet udenom ålekisten i et omløbsstryg, med et fald på op til 4%.


Onsild Å

Restaurering i Onsild Å

Projektet omfatter udlægning af skjulesten, udlægning af gydebanker m.v.


Billed af rørudløb

Fjernelse af fiskespærring i Svenstrup Bæk

Projektet genskaber fiskepassage i Svenstrup Bæk.


Hjerritsdal Møllesø

Fjernelse af spærring i Valsgård Bæk

Projektet skal forbedre fiskepassagen ved Hjerritsdal Møllesø
Storarden og Lillearden Baek

Vandløbsrestaurering Storarden og Lillearden Bæk

Projektet omfatter vandløbsrestaurering m.m. i Storarden Bæk, samt forbedret vandløbsmiljø i Lillearden Bæk

Nyeste dagsordner og referater


Udvalget for Teknik og Miljø
11-08-2021 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
07-06-2021 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
10-05-2021 Referat Læs
Udvalget for Teknik og Miljø
14-04-2021 Referat Læs