Vandløbsregulativer


Oversigt over regulativer for offentlige vandløb og revisionen af regulativerne i en digital udgave som du kan følge med i.

Offentlige vandløb

Alle vandløb er ejet af de lodsejere der har jord ned til dem. Nogle vandløb har vandløbsmyndigheden valgt at optage som offentlige vandløb. Det betyder, at det er vandløbsmyndigheden der står for vedligholdelsen af vandløbet. Når et vandløb bliver optaget som offentligt vandløb skal der udarbejdes et regulativ for vandløbet. Regulativet skal indeholde bestemmelser om hvordan vandløbet skal vedligeholdes og hvordan bredejerne/offentligheden skal forholde sig til vandløbet.

Revision af regulativer

Mariagerfjord Kommune har valgt at lægge revisionen af vandløbsregulativer over på digital form. Det betyder, at du kan få adgang til regulativerne ved at klikke på nedenstående link. Ind til videre kan du desværre kun se de reviderede regulativer. Efterhånden som revisionen skrider frem vil der komme flere regulativer til.

Hvis du har behov for at se regulativet for et vandløb som ikke findes via linket er du velkommen til at kontakte vandløbsafdelingen. Så sender vi det til dig.

Se regulativerne på kortoversigten 'Mit vandløb'.

Når du kommer ind på siden kan du søge efter vandløbets navn eller din adresse i øverste højre hjørne.

Opdateret 02.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?