Vejledning og hjælp


Kommunen giver rådgivning og vejledning om sindslidendes forhold, herunder beskæftigelse, boform, fritidstilbud, økonomiske tilskud samt hvad der i øvrigt findes relevant.

Hvordan får du hjælp?

Hvis du eller en pårørende har brug for råd eller vejledning, kan du henvende dig til Specialrådgivningen i Handicapafdelingen og få en tid til en samtale og/eller støtte. I fællesskab finder vi ud af hvilken støtte, vi kan tilbyde, og hvem der skal inddrages. Rådgivningen er gratis, og kan være anonym, hvis du ønsker det.

Herunder kan du læse mere om de forskellige muligheder for hjælp, der findes i kommunen.

Typer af hjælp

Bostøtte er for de borgere, som har brug for støtte og hjælp i deres selvstændige bolig. 

Hvad er en bostøtte?

Bostøtten hjælper borgeren til et godt og udviklende hverdagsliv i egen bolig. Bostøtten hjælper til at gøre den enkelte til en aktiv medspiller i sit eget liv. 
Bostøtte medarbejderen kommer i borgerens hjem og hjælper med det, borgeren er visiteret hjælp til. 

Hvad er bostøttens opgaver?

Der udarbejdes en individuel handleplan for borgeren, som skal sikre borgerens behov og udvikling. Handleplanen evalueres med mellemrum. 
Nogen af opgaverne, som borgeren kan få hjælp til, er:

  • Strukturering af daglige gøremål
  • Danne netværk
  • Kontakt til offentlige myndigheder
  • Støttende samtaler i relation til større livsopgaver 

Hvordan kan man blive visiteret til bostøtte?

Bostøtte tilbydes til borgere, som har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Det tilbydes borgere, der brug for hjælp eller optræning i selvstændig bolig. Kontakt specialrådgivningen for yderligere information.

Læs mere om bostøtte.

En "Støtte Kontakt Person" er en person, som opsøger sårbare borgere, der ikke magter at søge hjælp selv. Alle kan henvende sig til en SKP (Støtte Kontakt Person), både pårørende, bekymrede naboer, offentlige instanser med mere.

Læs om Støtte og kontaktordningen.

Opdateret 21.01.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?