Borgerpanel i Mariagerfjord Kommune


Har du gode ideer til, hvordan vi skal arbejde med sundhed i Mariagerfjord Kommune?

Sundhedsstrategi med fokus på mental sundhed, sund livsstil og kronisk sygdom

Vi har netop fået en ny Sundhedsstrategi, som sætter særligt fokus på mental sundhed, sund livsstil og kronisk sygdom, og nu skal vi finde ud af, hvordan vi skal tilrette vores tilbud bedst muligt, så de understøtter et godt liv for alle.

For at finde ud af, hvordan vi gør det, har vi brug for dine holdninger og gode ideer. Derfor nedsætter vi et borgerpanel, hvor du kan være med til at bringe nye ideer og synspunkter i spil.

Kommunens Sundhedsforum vil se på Borgerpanelets gode ideer, og vælge ud hvad der skal arbejdes videre med.

Har du lyst til at bruge 2-3 aftener sammen med os og andre borgere? Så ring eller skriv og tilmeld dig borgerpanelet:

Mail: borgerpanel@mariagerfjord.dk
Tlf.: 24 66 79 85

Alle er velkommen, bare vi har en tilmelding. Dato for kommende møder offentliggøres snarest.

Vi tager naturligvis højde for Covid-19 restriktionerne, og holder muligheden for et web-baseret møde åbne.

Den nye Sundhedsstrategi tager udgangspunkt i Sundhedspolitikken, som du kan læse mere om her.

Borgerpanel skal komme med sunde ideer

Sundheds- og Ældrechef Michael Tidemand fortæller om Mariagerfjord Kommunes nye borgerpanel, som skal bidrage med ideer til, hvordan kommunens sundhedspolitik kan blive omsat til praksis.

Meld dig til Mariagerfjord Kommunes borgerpanel

Sejla Duracic fra Mariagerfjord Ungdomsråd fortæller om, hvorfor du skal melde til Mariagerfjord Kommunes borgerpanel.

Opdateret 02.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?