Erhvervet hjerneskade


En erhvervet hjerneskade er en skade opstået i hjernen ved for eksempel blodprop, hjerneblødning, hovedtraume, vold eller trafikuheld. Følgerne efter en hjerneskade kan ramme forskellige funktioner i hjernen. Nogle følger er synlige såsom lammelser og talebesvær. Andre er usynlige, men med stor betydning for den ramtes mulighed for at klare hverdagen.

Genoptræning af erhvervet hjerneskade

Nedenfor kan du finde information om, hvem der kan få genoptræning, træningsindhold og praktiske oplysninger. 

Har du fået bevilliget genoptræning efter indlæggelse på sygehus eller en sygdomsperiode? Så har vi et forløb til dig. 

Her kan du se, hvem der kan få bevilliget genoptræning

Når du har fået en bevilling til genoptræning efter en erhvervet hjerneskade, vil det neurologiske forløb med genoptræning indledes med en samtale mellem dig og en af vores terapeuter. Til den indledende samtale afklares dit behov for genoptræning med en forundersøgelse. Her fastsætter vi sammen målet for dit forløb. Efter den indledende samtale begynder din træning.

Træningen varetages af fysioterapeuter eller ergoterapeuter med særlig kendskab til erhvervet hjerneskade.  

Indholdet i din træning er individuelt tilrettelagt. Træningen består som udgangspunkt af holdtræning. Der tilbydes i særlige tilfælde individuel træning, hvis vores terapeuter vurderer, at du har behov for dette. Træningen kan også bestå af en kombination af individuel træning og holdtræning. 

Træningen foregår som udgangspunkt på Sundhedscenter Hadsund eller Sundhedscenter Hobro. I særlige tilfælde kan træningen også foregå i eget hjem.

Medbring sko til indendørs brug, praktisk tøj, håndklæde og vandflaske til træning.

Vi har også mulighed for at tilbyde træning i bassin. Hvis terapeuten vurderer, at du har behov for bassintræning, så vil du få information om, hvad du skal medbringe.

Har du behov for hjælp til transport, har du mulighed for at bestille en Flextur.
Ved spørgsmål om transport er du velkommen til at kontakte kommunens visitator ved telefonisk henvendelse på 97113456. Visitatoren kan kontaktes mandag til fredag i tidsrummet fra 8.00-12.00. 

Hjerneskadekoordinator

Et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.

At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes og det kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe med.

Tilbuddet henvender sig til dig, som har fået en pludselig opstået skade i hjernen.

Hjerneskadekoordinatoren kan:

 • Tale med dig og dine pårørende om de ændrede livsvilkår i hjemmet, på arbejde og i fritiden
 • Sikre sammenhæng i overgangen fra sygehus til kommune
 • Hjælpe med at skabe overblik over og koordinere dit rehabiliteringsforløb og bringe relevante fagpersoner og instanser i spil i forløbet.
 • Vejlede om de tilbud der findes på hjerneskadeområdet

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren?

 • Du og dine pårørende
 • Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
 • Fagpersoner

Yderligere oplysninger:

For mere information, ring på tlf. 97 11 34 24.

Du kan læse mere i folderen om hjerneskadekoordinatoren.

Undervisning på CKU-Himmerland

Mariagerfjord Kommune har et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om kompenserende voksen undervisning, målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. 

CKU-Himmerland tilbyder undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade både i forhold til sproglige og kognitive vaskeligheder.

Undervisningen foregår på skolens to afdelinger i Aars og Arden og i nogle tilfælde i eget hjem.

Undervisningen kan foregå i tæt samarbejde med pårørende, sagsbehandler, terapeuter og hjerneskadekoordinator m.fl.

Læs mere om tilbuddet på hjemmesiden for CKU-Himmerland.

Bostøtte til hjemmeboende 

Kommunen giver bostøtte til borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning, der bor i eget hjem. 

Før du kan modtage bostøtte, skal der foretages en visitering. Den laves af din sagsbehandler i specialrådgivningen. 

Bostøtten kan fx hjælpe dig med:

 • at strukturere hverdagen
 • at administrere din økonomi
 • at opsøge og indgå i sociale sammenhænge
 • at få læst og forstået din post
 • og meget mere...
 

Tilbud til pårørende

I samarbejde med Vesthimmerland Kommune og Hjerneskadeforeningen Himmerland har vi et tilbud til pårørende.

Samtalegrupper for børn og unge

Mariagerfjord Kommune tilbyder i samarbejde med Vesthimmerland Kommune og Hjerneskadeforeningen Himmerland samtalegrupper for børn og unge i alderen 6 til 18 år med forældre med erhvervet hjerneskade.

Samtaleforløbet tager udgangspunkt i at give børn/unge med forældre med en erhvervet hjerneskade øget viden om hjerneskader og følger heraf. Formålet er at styrke børnenes handlemuligheder og generelle trivsel i den nye situation med henblik på at fremme en positiv udvikling af identitet. Endvidere lægges op til, at forløbet kan danne baggrund for etablering af netværk. 

Læs mere om samtalegrupperne og tilmelding i denne folder

Temadag for borgere og pårørende

Mariagerfjord Kommune tilbyder 2 gange årligt, at borgere og pårørende kan komme til en temadag med emner, der relaterer sig til hjerneskade.

Aktuelt afholder Neurocenter Østerskoven og Mariagerfjord Kommune d. 9/3 2020 en spændende temadag, om at genfinde balancen efter hjerneskade. Se invitation og program i linket herunder.

Invitation til temadag: Hjerneskade - at genfinde balancen

International Hjerneuge

Hvert år til International Hjerneuge i uge 11 sætter Neuroteamet i Mariagerfjord Kommune fokus på hjernen gennem en række forskellige aktiviteter.

Kontakt


Tina Elisabeth Thomsen

Patientrettet forebyggelse - Sundhedscen

 •  97113424
 •  

Opdateret 02.02.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?