Erhvervet hjerneskade


En erhvervet hjerneskade er en skade opstået i hjernen ved for eksempel blodprop, hjerneblødning, hovedtraume, vold eller trafikuheld. Følgerne efter en hjerneskade kan ramme forskellige funktioner i hjernen. Nogle følger er synlige såsom lammelser og talebesvær. Andre er usynlige men med stor betydning for den ramtes mulighed for at klare hverdagen.

Nedenfor kan du finde information om genoptræning og øvrige tilbud til dig med erhvervet hjerneskade og dine pårørende.

Hvem kan få genoptræning?

Er du over 18 år og har fået bevilliget genoptræning efter indlæggelse på sygehus eller ved egen læge efter en sygdomsperiode? Så har Mariagerfjord Kommune et forløb til dig. 

Her kan du se, hvem der kan få bevilliget genoptræning

Når du har fået en bevilling til genoptræning efter en erhvervet hjerneskade, vil det neurologiske forløb med genoptræning indledes med en samtale mellem dig og en af vores terapeuter. Til den indledende samtale afklares dit behov for genoptræning med en forundersøgelse. Her fastsætter vi sammen målet for dit forløb. Efter den indledende samtale begynder din træning.

Hvad indeholder træningen?

Træningen varetages af fysioterapeuter eller ergoterapeuter med særlig kendskab til erhvervet hjerneskade.  

Indholdet i din træning er individuelt tilrettelagt. Træningen består som udgangspunkt af holdtræning. Der tilbydes i særlige tilfælde individuel træning, hvis vores terapeuter vurderer, at du har behov for dette. Træningen kan også bestå af en kombination af individuel træning og holdtræning. 

Træningen foregår som udgangspunkt på Sundhedscenter Hadsund eller Sundhedscenter Hobro. I særlige tilfælde kan træningen også foregå i eget hjem.

Praktisk oplysninger

Medbring sko til indendørs brug, praktisk tøj, håndklæde og vandflaske til træning.

Vi har også mulighed for at tilbyde træning i bassin. Hvis terapeuten vurderer, at du har behov for bassintræning, så vil du få information om, hvad du skal medbringe.

Har du behov for hjælp til transport, har du mulighed for at bestille en Flextur.

Kontakt

Ved spørgsmål til genoptræning og transport er du velkommen til at kontakte kommunens visitator ved telefonisk henvendelse på 9711 3456. Visitatoren kan kontaktes mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00-12.00.

At blive ramt af en hjerneskade er svært for både den ramte og de pårørende. Det betyder ofte en ændret hverdag. I denne situation kan det være svært at overskue, hvor hjælpen findes og det kan hjerneskadekoordinatoren hjælpe med.

Tilbuddet henvender sig til dig, som har fået en pludselig opstået skade i hjernen.

Hjerneskadekoordinatoren kan:

 • Tale med dig og dine pårørende om de ændrede livsvilkår i hjemmet, på arbejde og i fritiden
 • Sikre sammenhæng i overgangen fra sygehus til kommune
 • Hjælpe med at skabe overblik over og koordinere dit rehabiliteringsforløb og bringe relevante fagpersoner og instanser i spil i forløbet
 • Vejlede om de tilbud der findes på hjerneskadeområdet

Hvem kan kontakte hjerneskadekoordinatoren?

 • Du og dine pårørende
 • Sygehuset i forbindelse med udskrivelse
 • Fagpersoner

Kontakt

Kontakt kommunens hjerneskadekoordinator på tlf. 97 11 34 24 eller mail tthom@mariagerfjord.dk.

Mariagerfjord Kommune har et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune om kompenserende undervisning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. 

CKU-Himmerland tilbyder undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade både i forhold til sproglige og kognitive vaskeligheder. Forløbet kræver, at du er visiteret af Mariagerfjord Kommunes Specialrådgivning, som kan kontaktes på tlf. 9711 3902.

Læs mere om tilbuddet på hjemmesiden for CKU-Himmerland

Mariagerfjord kommune har et tilbud til dig, der har fået en hjernerystelse og efter 2-12 måneder forsat oplever senfølger.

Forløbet

 • strækker sig over 8 uger. Det er tværfagligt og udføres af fysioterapeut, ergoterapeut og psykolog.
 • indledes med to gruppemøder, hvor du vil modtage undervisning om hjernerystelse. Herefter planlægger du og en fysio- eller ergoterapeut et individuelt forløb med ugentlige samtaler.
 • indeholder bl.a. rådgivning omkring fysisk træning, og hvordan man bedst muligt vender tilbage til almindelige hverdagsaktiviteter

Tilbuddet tager afsæt i forskningsstudiet og træningskonceptet ”Get going after consussion”, som er udviklet af neuropsykolog Mille Møller Thastum i samarbejde med Aarhus Universitet og Hammel Neurocenter.

Deltagelse

Du kan deltage i projektet, hvis du er mellem 18-67 år, har fået stillet diagnosen hjernerystelse og efter 2-12 måneder stadig oplever symptomer af betydelig grad, som påvirker dit daglige aktivitetsniveau. Typiske symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær.

For at kunne deltage skal du via læge have fået stillet diagnose hjernerystelse. Du må ikke have en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom eller et misbrug af alkohol og/eller stoffer.

Tidspunkt

Nærmere information om opstart af nyt et forløb kommer snarest muligt. Ved interesse for deltagelse kontakt Mariagerfjord Kommunes hjerneskadekoordinator. Find kontaktoplysninger herunder.

Yderligere information og tilmelding

Kontakt kommunens hjerneskadekoordinator på tlf. 97 11 34 24 eller mail tthom@mariagerfjord.dk.

Mariagerfjord Kommune tilbyder to gange årligt borgere og pårørende muligheden for at deltage i en temadag om emner, der relaterer sig til hjerneskade.

 

Temadag for borgere og pårørende

Mariagerfjord Kommune tilbyder 2 gange årligt, at borgere og pårørende kan komme til en temadag med emner, der relaterer sig til hjerneskade.

Energiforvaltning

Mariagerfjord Kommunes neuroteam inviterer til temaeftermiddag med fokus på energiforvaltning efter hjerneskade.

Dato: 18. november 2021 kl. 16.00 - 18.00

Sted: Arden Kulturhus, Salen
         Bluhmesgade 19
         9510 Arden   

Målgruppe: Dig der er ramt af en hjerneskade og pårørende

Tilmelding: mail anpou@mariagerfjord.dk eller telefon 97 11 39 47   -   Det er gratis at deltage

 

Program

Oplæg ved Neuroteamet

Efter en hjerneskade oplever mange øget træthed og begrænset energi.
Neuroteamet fortæller om, hvorfor energien ikke er den samme og hvordan energiforvaltning kan anvendes i hverdagen.

Oplæg ved Peer Skov

Peer vil fortælle om hvordan han forvalter sin energi i hverdagen efter en blodprop i hjernen.

Kaffepause

Interview med Erik M. Christoffersen og Kitty Rind

Parret vil fortælle om, hvordan de efter  hjerneblødning på hver deres måde, har oplevet forandringer i hverdagslivet og hvordan energiforvaltning spiller en vigtig rolle.

Hvert år til International Hjerneuge i uge 11 sætter Neuroteamet i Mariagerfjord Kommune fokus på hjernen gennem en række forskellige aktiviteter. 

Samtalegrupper for børn og unge

I samarbejde med Vesthimmerland Kommune og Hjerneskadeforeningen Himmerland har vi et tilbud om samtalegrupper for børn og unge i alderen 6 til 18 år med forældre med erhvervet hjerneskade.

Samtaleforløbet tager udgangspunkt i at giv e børn og unge med forældre med en erhvervet hjerneskade øget viden om hjerneskader og følger heraf. Formålet er at styrke børnenes handlemuligheder og generelle trivsel i den nye situation med henblik på at fremme en positiv udvikling af identitet. Endvidere lægges op til, at forløbet kan danne baggrund for etablering af netværk.

Læs mere om samtalegrupper og tilmelding i denne folder

Kursus for pårørende til et menneske med langvarig sygdom

Kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårørende” henvender sig til dig, som er pårørende til et menneske med langvarig sygdom - eksempelvis ved erhvervet hjerneskade.

Pårørendekurserne forløber over 7 gange med en varighed af 2 ½ time pr. gang. På kurserne fokuserer vi på hverdagslivet med de udfordringer man oplever, som pårørende.

Emnerne på kurserne er blandt andet:

 • Håndtering af vanskelige følelser
 • Kommunikation med den syge og omgivelserne
 • At passe på sig selv
 • At træffe beslutninger
 • Håndtering af symptomer som stress og nedtrykthed

Tilbuddet kræver ingen henvisning og deltagelse er gratis.

Læs mere om kursusforløbet "Lær at tackle hverdagen som pårørende".

For tilmelding og yderligere information kontakt kursuskoordinator på tlf. 9711 3425 / 3069 5211 eller mail livri@mariagerfjord.dk.

Her er eksempler på steder hvor du kan hente yderligere information og støtte:

Kontakt


Tina Elisabeth Thomsen

Patientrettet forebyggelse - Sundhedscen

 •  97113424
 •  

Opdateret 27.10.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?