Frivilligt socialt arbejde


Støtte til frivilligt socialt arbejde

Der kan søges støtte til frivilligt socialt arbejde og frivilligt arbejde med aktiverende forebyggende tiltag. Støtten kan søges af foreninger, grupper eller andre former for organisationer samt enkeltpersoner, der ønsker at gøre en forskel gennem en frivillig indsats.

Støtte gennem puljer

Støtten søges gennem § 18-puljen (frivilligt socialt arbejde) og § 79-puljen (aktiverende og forebyggende tiltag).

§ 18 kan søges til specifikke aktiviteter for en særligt udsat målgruppe. Det kan være socialt marginaliserede voksne, unge med problemer eller udsatte børn. 

§ 79 kan søges til frivilligt arbejde med et forebyggende og aktiverende sigte for borgere over 60 år samt førtidspensionister. Eksempler på aktiviteter er klubarbejde, undervisning, ældreidræt og almene foredrag.

Hvordan søges puljerne?

Ansøgningsskema til puljerne findes her på siden, når puljerne er aktive. 

Læs mere om ansøgningskriterier og -frister for §18-puljen.

Læs mere om ansøgningskriterier og -frister for §79-puljen.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema § 18-puljen.

Ansøgningsskema § 79-puljen.

 

Ansøgningsfristen for ovenstående puljer er fredag den 29. januar 2021.

Kontakt


Rikke Tarnow Friis-Hundborg

Borgerrettet forebyggelse

  •  23697936
  •  

Opdateret 17.12.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?