Alkoholbehandling


Oplever du problemer på grund af dit alkoholforbrug? Det kan være problemer i familien, på arbejdet, fysisk eller psykisk. Igennem en anonym rådgivning har du mulighed for at stille spørgsmålet og tale med en rådgiver, om du drikker for meget.

Første kontakt og hvad sker der i alkoholbehandlingen?

Du kan trygt henvende dig. Rådgivning er anonym og behandlingen er uden henvisning. 
Man kan henvende sig til alkoholbehandlingen - uanset hvilken kommune man bor i. 

Man kan gøre sig mange tanker og forestillinger om, hvad alkoholbehandling er og går ud på. Du overvejer måske om alkoholbehandling overhovedet er noget for dig? 
Ved en personlig eller telefonisk henvendelse kan du få en uforpligtende snak og få svar på de spørgsmål, som du måtte have.

Samtaler

Målet med behandlingen er at du bliver i stand til at genkende og ændre dine alkohol vaner. Dette med henblik på at opnå større livskvalitet i hverdagen, både fysisk, psykisk og socialt. 

Individuelle samtaler

Ønsker du at modtage behandling, kommer du i et samtale forløb ved en behandler. Det er vores ønske, at du føler dig respekteret og velkommen, når du har sagt ja til et individuelt samtaleforløb.

Parsamtale

Et alkohol problem er ikke et problem, der alene vedrører den, der drikker. Alkoholproblemer påvirker altid hele familien og andre omkring dig.

Det kan derfor være vigtigt at pårørende eller partner inddrages i behandlingen. Det er vores erfaring, at ved inddragelse af pårørende er der større chance for at behandlingen lykkes. 

Afrusning

Når man holder op med at drikke, kan kroppen reagere ved at blive abstinent. Det kan betyde symptomer som ved let eller svær influenza eller andre sværere symptomer som for eksempel opmærksomhedsforstyrrelser og rystelser. Disse symptomer kan afhjælpes ved medicinsk behandling. 

Abstinensbehandling

Hvis du har brug for abstinensbehandling, så skal du kontakte din egen læge.

Er de fysiske/psykiske følge virkninger efter længere tids indtag af alkohol, så kraftige at det vurderes at det ikke er forsvarligt at være alene om det, kan en mulighed være et døgntilbud, eller somatisk sygehus i samarbejde med din egen læge.

Opdateret 15.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?