Pulje til ensomme ældre


Ingen ældre skal føle sig ensomme. Derfor har Udvalget for Sundhed og Omsorg afsat en pulje på 350.000 kr. til at støtte aktiviteter, der forebygger og afhjælper ensomhed blandt ældre. Puljen er øremærket til borgere over 65 år i Mariagerfjord Kommune.

Hvem kan søge puljen?

Følgende kan søge støtte:

 • Foreninger og organisationer, der arbejder med sociale, kulturelle eller sundhedsmæssige aktiviteter.
 • Frivillige organisationer eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder eller privat virksomheder.
 • En gruppe personer i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter.

Hvad kan få støtte?

Der kan ydes støtte til:

 • Aktiviteter, der forebygger og afhjælper ensomhed blandt ældre i Mariagerfjord Kommune.
 • Enkeltstående arrangementer, hvis de inddrager borgere, der ellers ikke forventes at deltage og sikrer brobygning til tilbagevendende aktiviteter og mere varige fællesskaber.
 • Udvikling af nye tilbud til ensomme ældre.
 • Udvikling af metoder til at opspore ensomme ældre og fastholde dem i sociale fællesskaber. Der skal minimum søges om et tilskud på 5.000 kr.

Hvad får ikke støtte?

Puljen dækker ikke udgifter til:

 • Driftsudgifter, herunder løn, foreningsdrift, administration og huslejetilskud.
 • Aktiviteter, der udføres af enkeltpersoner.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Udvalget for Sundhed og Omsorg tager stilling til, hvilke ansøgninger, der modtager støtte fra puljen. I den forbindelse lægger udvalget særlig vægt på, at aktiviteterne:

 • Forebygger ensomhed eller opsporer ensomme ældre.
 • Er forankrede i lokalsamfundet.
 • Er baseret på frivillig arbejdskraft.
 • Har et langsigtet fokus.
 • Tilgodeser et større antal ældre eller en mindre gruppe, der ikke tilgodeses af andre tilbud.

Hvad skal du gøre, når du får støtte?

Modtager du støtte fra puljen, skal du:

 • Indsende et regnskab, der dokumenterer, at midlerne er brugt som beskrevet i ansøgningen. Ved tilsagn om tilskud modtager du et bevillingsbrev, der beskriver, hvordan du skal udarbejde regnskabet.
 • Dele dine erfaringer med andre via for eksempel sociale medier, hjemmesider eller presseomtale. Her er det et krav, at det tydeligt fremgår, at aktiviteterne har fået støtte fra puljen.

Sådan søger du?

Du søger puljen ved at udfylde et digitalt ansøgningsskema, hvor du beskriver hvordan netop jeres aktivitet bidrager til at forebygge ensomhed blandt ældre borgere.

Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om ansøger/forening, kontaktoplysninger og budget for aktiviteten.

Start digital ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er hvert år 1. april og 15. august.

Kontakt


Jonna Bohlbro

Sundhed og Træning

 •  97113954
 •  

Christina Hagelund Berthelsen

Slettet Brugere

 •  61365982
 •  

Opdateret 12.10.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?