Om socialpsykiatrien

I socialpsykiatrien yder vi hjælp til selvhjælp, således at du som borger kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen du kan blive, desto bedre mulighed for at leve et selvstændigt liv har du. Læs mere om vores tilbud her.


Se mere

Væresteder

Kommunen har to væresteder for sindslidende. Du kan læse mere om de to væresteder her.


Se mere

Brug for vejledning og hjælp

Læs mere om mulighederne for at få vejledning og hjælp her. Det drejer sig f.eks. om bostøtte, botilbud og rådgivning.


Se mere