Sundhedsprofilen


I lighed med landets øvrige kommuner gennemfører Mariagerfjord Kommune hvert fjerde år en undersøgelse af befolkningens sundhed, sygdom og trivsel.

En række af kommunens borgere svarer på et spørgeskema, som ligger til grund for en sundhedsprofil. Du kan læse resultaterne for Mariagerfjord Kommune i den seneste sundhedsprofil neden for.

Hvordan har du det? - Sundhedsprofil Mariagerfjord Kommune 2017

Du kan læse mere om Nordjyllands Sundhedsprofil her og se de nyeste resultater.

Indsamling af data til Sundhedsprofil 2021

Fra den 5. februar har vi i Mariagerfjord Kommune, ligesom resten af Danmark, startet indsamling af svar på sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?- 2021”. Spørgeskemaet er sendt ud til 39.700 nordjyder fordelt på de 11 nordjyske kommuner, og borgerne kan svare frem til den 12. maj 2021. 

Undersøgelsen handler om sundhed, sygdom og trivsel og er et vigtigt redskab i planlægning af arbejdet med sundhedsfremme i både region og kommune. Det er femte gang undersøgelsen gennemføres i Nordjylland. 

Det er vigtigt, at så mange som muligt af de 3.000 borgere, som modtager spørgeskeamet i Mariagerfjord Kommune, svarer – jo flere svar, jo mere sikre bliver resultaterne.

Du kan læse mere om undersøgelsen og få hjælp til at besvare spørgeskemaet på Region Nordjyllands hjemmeside her.

 

Opdateret 13.04.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?