Kronisk sygdom

Her kan du læse om kommunens tilbud om støtte og hjælp ved kronisk sygdom som KOL, diabetes 2, hjertekarsygdom, kræft og knogleskørhed.


Se mere

Sygemeldt

Du kan her finde information om fastholdelse, førtidspension, fleksjob, revalidering, rehabilitering og udbetaling af ydelser under sygemelding.Se mere

Pleje og hjælp ved sygdom

Her kan du finde oplysninger om vågetjeneste, plejeorlov og hjemmesygepleje.


Se mere