Plejeorlov


Hvis du har en pårørende eller nær ven, som er døende og som trænger til hjælp, har du ret til at søge orlov hos din arbejdsgiver, og du får så et plejevederlag. Flere personer kan dele en plejeorlov mellem sig.

Hvad er reglerne omkring plejeorlov?

 • Når al hospitalsbehandling med helbredende sigte efter lægelig vurdering er udsigtsløs og levetiden forventes at være kort (2-6 måneder).
 • Når den syges tilstand ikke kræver indlæggelse på et hospital, ikke har ophold i plejebolig eller ikke er på aflastningsophold.
 • Når den syge ønsker at blive plejet i hjemmet.
 • Når den syge er plejekrævende.
 • Når den syge er indforstået med etablering af plejeforholdet.

Du skal kontakte en visitator i Mariagerfjord Kommune, og du får derefter tilsendt et ansøgningsskema om plejeorlov. Den udfyldte og underskrevne ansøgning om plejeorlov skal sendes til Mariagerfjord Kommune, vedlagt følgende: 

 • Terminalerklæring, hvoraf fremgår diagnose, at hospitalsbehandling med helbredende sigte er udsigtsløs og levetiden forventes at være kort (2-6 måneder). 
 • Løndokumentation for 3 måneder – kopi af lønsedler.

Hjemmeplejen / Hjemmesygeplejen kan give: 

 • Hjemmehjælp til personlig pleje/hygiejne 
 • Hjemmehjælp til aflastning i de daglige huslige opgaver 
 • Hjemmesygepleje til smertebehandling, skift af forbinding m.v. 
 • Vejledning i pleje af den syge 
 • Omsorg og støtte til den syge og de pårørende 

Hjemmeplejen kan kontaktes døgnet rundt – også akut. 

Som udgangspunkt forventes det, at den som har plejeorlov klarer opgaver, som madlavning, oprydning, tøjvask, indkøb og rengøring. 

Opdateret 14.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?