Trafik

Her kan du blandt andet finde informationer om parkering, trafikplaner, cykelinfrastruktur, flextur og kollektiv trafik.Se mere

Veje

Her kan du blandt andet finde information om asfaltarbejde, og om hvilke tilladelser du skal søge, hvis du ønsker at foretage ændringer på et vejareal, dit ansvar som grundejer, offentlige og private fællesveje samt om udlån af skilte til private og foreninger.


Se mere

Driftsproblemer - Giv et praj

Støder du fx på et hul i vejen eller cykelstien, et væltet træ, eller gadelys der ikke virker, så giv Mariagerfjord Kommune et praj.
Se mere

Trafik og veje i Mariagerfjord Kommune

1022 km. offentlige veje - 63,5 km. kommunale grusveje - 171 broer og gangtuneller

Mand står på stike og klipper hæk

Beplantning og beskæring

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

Jordbær skilt

Skilte og plakater i det åbne land

Her kan du se hvilke regler, der er gældende for at opsætte skilte og plakater i det åbne land.


Bjørneklo

Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du ser en bjørneklo.Græsstrå med dråber på

Kort og luftfoto

På denne side kan du finde diverse kort og se luftfotos fra Mariagerfjord Kommune. 
Flydebro Øster Hurup havn

Havne

Her kan du finde informationer om kommunens trafikhavne og lystbådhavne.rapporter

Planer, politikker og strategier

Her kan du finde en oversigt over politikker, strategier og planer for alle områder i Mariagerfjord Kommune.