2 minus 1 veje


Flere steder i Mariagerfjord Kommune findes de såkaldte 2 minus 1 veje. Dele af Als Oddevej ved Als, Gl. Hobrovej ved Mariager, Norupvej ved Assens og Daniavej på Dania er omlagt til 2 minus 1 veje, som skal øge trafiksikkerheden og skabe bedre forhold for cyklister og gående. Læs mere om, hvordan du skal forholde dig til denne type vej, så du kører korrekt. For at 2 minus 1 veje fungerer efter hensigten, kræver det, at trafikanterne tilretter deres adfærd og viser hensyn til de øvrige trafikanter på vejen.

Hvad er en 2 minus 1 vej?

En 2 minus 1 vej er indsnævret til kun at bestå af et kørespor, som bilerne i begge retninger skal dele. Heraf kommer navnet også, da man visuelt med afmærkning har fjernet det ene af de to kørespor en traditionel vej består af.

Ideen med en 2 minus 1 vej er, at bilister placerer sig i midten af vejbanen og dermed giver bedre plads til cyklister, fodgængere og knallertkørere i siden af vejen.

I begge sider af vejen er der brede stiplede baner, som fungerer som vigeareal, når der er modkørende trafik. Samtidig er hastighedsgrænsen maksimalt 60 km/t i landområder, og som udgangspunkt gennemkørsel forbudt for lastbiler ved de veje, hvor der er alternative ruter.

Hvad er formålet med en 2 minus 1 vej?

Formålet med en 2 minus 1 vej er at forbedre trafiksikkerheden gennem sænket hastighed og bedre forhold for cyklister, gående og knallertkørere. Trafiksikkerheden øges dermed.

Tiltaget kan også være med til at mindske antallet af mødeulykker og eneulykker, og den lavere hastighed kan sikre, at eventuelle ulykker bliver mindre alvorlige.

Tiltaget anvendes på mindre befærdede veje og anbefales af Færdselssikkerhedskommissionen som led i at mindske antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Hvordan skal jeg køre på en 2 minus 1 vej?

Som bilist skal du placere dig i midten af vejbanen inden for de stiplede linjer.

Som cyklende, gående eller knallertkører skal du placere dig i kantbanerne. Her skal du gerne opleve, at du har fået
mere plads.

Undgå som bilist alene på vejen at lægge dig ud i kantbanerne - de er til cyklister, gående og knallertkørere.

Møder du modkørende trafik, skal begge bilister krydse de stiplede linjer og trække ud i kantbanerne, som dermed fungerer som vigeareal.

Her er det naturligvis vigtigt at tage hensyn til cyklister, gående og knallertkørere. Som på en almindelig vej skal du som bilist blive bagved disse, hvis der ikke er plads til at passere på grund af modkørende trafik.

Illustration af hvordan man skal køre og forholde sig på en 2 minus 1 vej

Opdateret 30.11.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?