Skilte og plakater i det åbne land


Det er generelt forbudt at opsætte skilte og plakater i det åbne land, så landskab og udsigter frit kan nydes. Der er dog en række undtagelser, som du kan læse om her på siden.

Skilte og plakater i det åbne land

Det er forbudt at sætte skilte og og plakater op i det åbne land, både midlertidigt og permanent

I naturbeskyttelsesloven er det bestemt, at det åbne land principielt skal holdes fri for private skilte og plakater. Det skal være muligt at nyde landskaber og udsigter, uden at blive forstyrret af reklameskilte o.lign. Det er ikke muligt at dispensere fra lovgivningen. 

Der er dog en række undtagelser 

Lovgivningen åbner op for enkelte undtagelser, hvor opsætning af skilte og plakater er lovlige: 

  • Mindre oplysningsskilte – hvis du f.eks. sælger jordbær, udlejer værelser o.lign.
  • Virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Reklamerne ikke være dominerende i landskabet.
  • Valgplakater
  • Færdselskampagner
  • Reklamer på idrætsanlæg

Du skal dog være opmærksom på, at skilte og plakater skal overholde regler for størrelse og placering. Reglerne findes i Naturbeskyttelseslovens § 21 og Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg med videre i det åbne land.

Kontakt Plan & Byg, tlf. 97 11 30 00, hvis du har spørgsmål.

Yderligere information

Bekendtgørelse om opsætning af mindre skilte og plakater i det åbne land.

Naturbeskyttelsens § 21.

Opdateret 13.01.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?