På cykel i Mariagerfjord Kommune


Cykelinfrastrukturen i Mariagerfjord Kommune består af cykelstier, cykelbaner, fællesstier med gående trafikanter og bredde kantbaner ved 2 minus 1 veje.

Det skal være let, trygt og naturligt at cykle i Mariagerfjord Kommune. Som kommune ønsker vi at udvikle cykelstinettet til gavn for borgerne og besøgende og gøre det attraktivt at benytte cyklen i den daglige transport. Kommunen arbejder ud fra Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan, hvor målene er, dels at skabe et sammenhængende cykelnetværk, og dels at fastholde og fremme cyklen som transportmiddel.

Fordele ved at cykle

Argumenterne for at cykle er mange. Udover det at cykle kan løse ens transportbehov og styrke mobiliteten, har det også betydning for ens sundhed og miljøet. Naturen og klimaet skånes, når miljøvenlige transportformer som cykling vælges. Især på de korte ture under 5 km kan cyklen være et reelt alternativ til bilen. Om man cykler i fritiden for at få motion eller komme ud i naturen, eller man cykler frem og tilbage fra skole eller arbejde, er underordnet, da gevinsten på sundhedskontoen er den samme. Den motion, som en cykeltur giver, gavner både ens fysiske og mentale velbefindende og er med til at forebygge en lang række livsstilsygdomme. Det er naturligvis godt for borgerne, men også for kommunen, som sparer penge på sundhedsudgifter og sygedage.

Et sammenhængende cykelrutenet

Mariagerfjord Kommune gennemfører løbende cykelprojekter, og langs flere af de større veje i Mariagerfjord Kommune findes cykelstier. Hovedparten af de etablerede cykelstier løber langs veje samt mellem byernes boligområder. Cykelinfrastrukturen i Mariagerfjord Kommune består også af cykelbaner, fællesstier med gående trafikanter og bredde kantbaner ved 2 minus 1 veje. Der er stadig lange strækninger uden cykelsti eller -rute, og kommunen arbejder for at forbedre og udbygge cykelforholdene i det tempo, der er ressourcer til det. Cykelprojekterne prioriteres årligt i Trafikhandlingsplanen ud fra det budget, der politisk vedtages. I flere omgange har kommunen opnået medfinansiering til cykelprojekter fra den tidligere nationale cykelpulje. 

Rekreative ruter

Flere regionale, nationale og internationale cykelruter løber igennem Mariagerfjord Kommune, og de giver rig mulighed for at opleve kommunens unikke og særprægede natur. I Mariagerfjord Kommune kan du cykle på:

Regionale cykelruter:
                             18 Hadsund – Randers
                             21 Hadsundruten
                             26 Mariager – Randers
                             27 Bælumruten
                             32 Mariager Fjordruten

Nationale cykelruter:
                             3 Hærvejsruten
                             5 Østkystruten

Internationale ruter:
                             Nordsøcykelruten
                             Nordsøstien

Cykelbarometer

Langs stien ved Stadionvej i Hadsund står et cykelbarometer. Et cykelbarometer er et barometer, der tæller antallet af cyklister, der cykler forbi. Cykelbarometret er en del af det samlede projekt med sikker stikrydsning af Stadionvej til gavn for både skoleelever, pendlere, rekreative cyklister og turister, der færdes langs stien mellem Hadsund og Visborg.  

Cykelbarometret leder skoleeleverne den sikre rute langs cykelstien, så de kan komme sikkert til og fra skole. Yderligere skal cykelbarometret skabe synlighed om cyklisterne og inspirere andre til at tage cyklen og lade bilen stå, så der er færre biler på vejene nær skolen, færre farlige situationer og bedre trafiksikkerhed.  

Barometret blev installeret og idriftsat i december 2013. Det cykelfremmende inventar fungerer ved, at der er bygget små censorer ned i stibelægningen, og de registrerer hver eneste cyklist. Trafiktallene fra barometret vil yderligere anvendes i trafikplanlægningen. Projektet er delvist finansieret af Transportministeriets Cykelpulje.

Mariagerfjord Kommune opfordrer til, at man cykler en tur forbi cykelbarometret.

Cykelbarometer

Opdateret 28.10.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Landevej med bil

Trafikplaner

Her på siden finder du de planer, der er gældende for trafik- og vejområdet i Mariagerfjord Kommune.