Trafikplaner


Her på siden finder du de planer, der er gældende for trafik- og vejområdet i Mariagerfjord Kommune.

Trafik- og mobilitetsplan

Mariagerfjord Trafik- og Mobilitetsplan beskriver de overordnede mål for den trafikale udvikling og planen udgør dermed de kommende års strategiske grundlag for arbejdet på vej- og trafikområdet i kommunen. I Trafik- og Mobilitetsplanen fokuseres der på trafik i et bredere perspektiv, herunder bæredygtig transport og mobilitet. Planen kommer blandt andet med forslag til, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres, og hvordan flere kan blive inspireret til at bruge cyklen som transportmiddel. 

Den grundlæggende tanke er at sætte mennesker i fokus, for det er dem, som bevæger sig i trafikken. Det menneskelige fokus sås allerede i efteråret 2013. Forud for udarbejdelsen af Trafik- og Mobilitetsplanen blev borgere og andre interesserede på en workshop inviteret til at komme med ideer og forslag til Trafik- og Mobilitetsplanens indhold. 

Læs hele Trafik- og Mobilitetsplanen

Trafikhandlingsplan

Trafikhandlingsplanen revideres hvert år og er senest revideret i 2021. Planen indeholder status og revidering af projekterne i Trafik- og Mobilitetsplanen, herunder sti- og trafiksikkerhedsprojekter. Herudover udpeger Trafikhandlingsplanen projekter til igangsættelse i 2021 og 2022 og efter 2022 i en prioriteret rækkefølge..

Læs trafikhandlingsplanen.
 
Læs bilag til trafikhandlingsplanen.

Tilgængelighedsplan

Ved tilgængelighed forstås at vej- og andre arealer er indrettet, sådan at handicappede kan færdes på lige fod med andre trafikanter. Et handicap er noget personer har i forhold til deres omgivelser.

Se hele tilgængelighedsplanen.

Belysningsplan

Gadebelysning er en af de store energisyndere, og for at kunne levere lys på den mest energibesparende måde, og samtidig sikre både trafiksikkerheden, borgernes tryghed og en forskønnelse af områderne, har Mariagerfjord Kommune vedtaget en belysningsplan.

Med belysningsplanen ønsker Mariagerfjord Kommune, at

  • Anbefalingerne i vejbelysningsreglerne tilstræbes overholdt, hvor belysningen renoveres.
  • Der ved renoveringer og nye anlæg ikke opsættes belysning med gult lys.
  • Belysningsanlæggene udføres energimæssigt optimalt i forhold til lyskildevalg, korrekt belysningsniveau samt mulighed for styring og regulering.
  • Belysningsanlæg er æstetiske tilpasset omgivelserne de er placeret i.
  • Nyeste teknologi anvendes, således at både anlægs- og driftsøkonomioptimeres.
  • Der som en naturlig følge af Kommunens målsætning om CO2 besparelser, anvendes effektive lyskilder og armaturer og øget styring.
  • Der ikke etableres belysning på veje og stier uden for byzoner, og at eksisterende anlæg nedtages hvor der ikke er færdselssikkerhedsmæssige grunde til at opretholde belysningen.

Læs hele belysningsplanen.

Kontakt


Trafik og Anlæg


Opdateret 16.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?