Sne på vej - kommune grænse skilt

Vinter

Læs om serviceniveauet for vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.
asfalt

Grave- og vejarbejder

Se et kort over aktuelle grave- og vejarbejder i kommunen.
Grave

Tilladelser

Hvis du ønsker at bruge eller foretage ændringer på vejarealet, kræver det tilladelse. Det gælder både for kommunale veje og private fællesveje.Landevej med bil

Offentlig vej og privat fællesvej

Læs mere om hvad vejens status betyder i praksis, og hvem der har vedligeholdelsesansvar.


Rød blomst

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent, glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.
Vej i skov

Udlån af skilte til private og foreninger

I begrænset omfang er det muligt at udlåne skilte til foreninger og privatpersoner. 


Mand står på stike og klipper hæk

Beplantning og beskæring

Som grundejer med arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, som er åbne for almindelig færdsel, skal du holde din egen beplantning, herunder hække, helt på din egen grund året rundt.

Cyklister

2 minus 1 veje

Vi har indført 2 minus 1 veje på flere strækninger i kommunen. Læs mere om hvad en 2 minus 1 vej er, og hvordan du kører korrekt på en 2 minus 1 vej.