Bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo


Hvis du ser en bjørneklo, vil vi rigtig gerne vide det, så vi hurtigst muligt kan få den fjernet. Du giver os besked ved at give os et "praj" via app eller hjemmesiden. Du finder et link til "Giv et praj" til venstre på denne side.

Bjørneklo – eller kæmpebjørneklo, som den egentlig hedder – er en invasiv plante, der ikke er hjemmehørende i den danske natur. Planten er i stand til at brede sig over store arealer, den udkonkurrere andre planter, og så er den skadelig for mennesker. Derfor er det vigtigt, at denne plante bekæmpes.

Indsatsplan - bekæmpelse er et fælles ansvar

Mariagerfjord kommune har vedtaget en indsatsplan, for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Planen trådte i kraft 1. marts 2016. Indsatsplanen skal være med til at styrke indsatsen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo og sikre at kæmpebjørnekloen ikke i fremtiden ødelægger vores natur og udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

Alle grundejere, offentlige som private, er forpligtigede til at bekæmpe kæmpebjørneklo på egen grund. Mariagerfjord kommune bekæmper planten på offentlige arealer og fører tilsyn med, at indsatsplanen overholdes på private arealer. 

Indsatsplanen indeholder blandt andet:

  • Tidsfrister for bekæmpelse
  • Bekæmpelsesmetoder
  • Forvekslingsmuligheder

Hvis ikke du bekæmper Kæmpe-bjørneklo, vil du få et skriftligt påbud om at bekæmpe planten inden en bestemt dato. Har du ikke bekæmpet inden denne dato, kan du få en bøde.
Hvis vi i fællesskab gør en indsats, kan vi sammen bekæmpe planten.

Giv os besked hvis du ser en bjørneklo

Hvis du ser en bjørneklo, vil vi gerne vide det. Giv os besked via Giv et praj på app'en eller på hjemmesiden. 

Yderligere information

Se "Indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo i Mariagerfjord Kommune".

Opdateret 17.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Hul i vejen

Giv et praj

Oplever du fejl og mangler på kommunale veje og stier, vil vi rigtig gerne høre fra dig. Det er desværre ikke alle fejl og mangler vi selv opdager.