Dit ansvar som grundejer


Uanset om du bor på en offentlig vej eller privat fællesvej skal du som grundejer holde rent (feje og fjerne ukrudt), glatførebekæmpe og rydde for sne, så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent (feje og fjerne ukrudt), glatførebekæmpe og rydde for sne så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

På fortove og stier skal du som grundejer:

•Holde fortovet og adgange til udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
•Rydde sne og gruse eller salte på fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom

Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel.
Ved gågader og lege- og opholdsarealer er det dog kun de første 2,5 meter fra huslinjen.

Du har altid pligt til at rydde og gruse indkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

Hvis du bor på en offentlig vej

Bor du på en offentlig vej, skal du holde rent, rydde sne og gruse eller salte på fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom. Vejene og cykelstierne tager kommunen sig af.

Hvis du bor på en privat fællesvej

Bor du på en privat fællesvej eller ud til en privat fællessti, skal du både holde rent, rydde sne og salte på fortovet, stien og vejen ud for din ejendom.

Du har også pligt til at holde fortovet og vejen ud for din ejendom fri for farlige huller, skæve fliser mm.

Det gælder som regel, at du skal rydde ud til midten af vejen, da beboeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Kontakt


Trafik og Anlæg


Opdateret 18.11.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold