Offentlig vej eller privat fællesvej?


I kommunen har vi offentlige og private veje, og du kan herunder se, hvad din vej er klassificeret som, og hvilket vedligeholdelsesansvar, der medfølger. På kortet nederst på siden kan du zoome ind se, om den vej du bor på er en offentlig vej eller en privat fællesvej.

Offentlig vej (kommunal eller statslig)

Kommunen eller staten har ansvar for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne.

Lov om offentlige veje.

Privat fællesvej

Private fællesveje er privatejede veje, som alle har adgang til. Vejene ejes enten af grundejerne, af en grundejerforening eller af en tredje part. Grundejerne har selv ansvar for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Grundejerne kan søge om tilladelse til for egen regning at ændre på vejens indretning og udstyr, f.eks. bump og parkering. 

Lov om private fællesveje.

Privatvej

En privatvej er ejet af én eller flere grundejere, men har ikke status som privat fællesvej og er derfor ikke underlagt kommunens myndighed. Privatveje er typisk små vejarealer i en boligafdeling, institution eller virksomhed. Det er grundejeren, der har ansvaret for, at vejen bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Grundejerne kan uden tilladelse fra kommunen og for egen regning ændre på vejens indretning og udstyr.

Dit ansvar som grundejer

Du skal holde rent (feje og fjerne ukrudt), glatførebekæmpe og rydde for sne så fodgængere, skraldemanden og postbuddet kan komme sikkert forbi din ejendom.

På fortove og stier skal du som grundejer:

•Holde fortovet og adgange til udvendige trapper rene, fri for ukrudt og udhængende grene
•Rydde sne og gruse eller salte på fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom

Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel.
Ved gågader og lege- og opholdsarealer er det dog kun de første 2,5 meter fra huslinjen.

Du har altid pligt til at rydde og gruse indkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

Hvis du bor på en offentlig vej

Bor du på en offentlig vej, skal du holde rent, rydde sne og gruse eller salte på fortovet og udvendige trapper ud for din ejendom. Vejene og cykelstierne tager kommunen sig af.

Hvis du bor på en privat fællesvej

Bor du på en privat fællesvej eller ud til en privat fællessti, skal du både holde rent, rydde sne og salte på fortovet, stien og vejen ud for din ejendom.

Du har også pligt til at holde fortovet og vejen ud for din ejendom fri for farlige huller, skæve fliser mm.

Det gælder som regel, at du skal rydde ud til midten af vejen, da beboeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Vejarbejde

I løbet af foråret bliver der udført vedligeholdelsesarbejde på vores veje og stier.

Undgå stenslag

Vejarbejdet kan efterlade småsten på kørebanen. Vær opmærksom på vejbanen og overhold hastighedsbegrænsningerne, så minimerer du risikoen for stenslag - både for dig selv og dine medtrafikanter.

Veje

 • Birkevej, Arden
 • Vildrosen, Arden
 • Søvangen, Snæbum
 • Hannerupskovvej, Hannerup
 • Havnegade, Hobro
 • Udsigten, Hadsund
 • Stadionvej, Hadsund (mod skolen)
 • Håndværkervej, Hadsund
 • Sønderled, Astrup
 • Ardenvej, Astrup
 • Nyvangen, Rostrup
 • Kærvej, Veddum
 • Kønningsfeldtvej, Assens
 • Gl. Hobrovej, Mariager

Stier

 • Assens: Fra Spurvevej til møde med den nyanlagte sti mod Mariager.
 • Hobro: Del af den nord-syd gående sti langs Fjordparken.

Veje eller dele af samme:

 • Kirkegårdsvej
 • Alsvej
 • Barsbølvej
 • Budumvej
 • Dokkedalvej
 • Haslevgårdsskovej
 • Hedegårdsvej
 • Houvej
 • Hvarre Hedevej
 • Klejtrupvej
 • Korupvej
 • Langerimsvej
 • Lundgårdsvej
 • Petersborgvej
 • Skalborgvej
 • Spangvad
 • Stubberupvej
 • Terndrupvej
 • Underbakkevej
 • Ved Banen
 • Nr. Onsildvej
 • Kastaniealle
 • Lysevej

I forbindelse med udskiftning af kloak- og forsyningsledninger har vi gravet næsten hele vejen op. Her har vi ofte skiftet kantsten og fortove.

Dette arbejde udføres efter en forudgående licitation.

Veje hvor dette arbejdet udføres:

 • Døstrupvej
 • Ligustervej
 • Ribesvej
 • Vincavej
 • Syrenvej
 • Hybenvej
 • Slåenvej
 • Fayesgade
 • Skibsbakken
 • Beltoftsgade

Kort over kommunale og private vejeZoom ind på kortet for at se, om din vej er en kommunevej eller en privat fællesvej.

De grønne veje er kommuneveje.

De blå veje er private fællesveje.

De stribede blå linjer er offentlige stier.

Kontakt


Henrik Madsen

Trafik og Anlæg

 •  97113701
 •  

Opdateret 27.10.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Hul i vejen

Driftsproblemer - Giv et praj

Støder du fx på et hul i vejen eller cykelstien, et væltet træ, eller gadelys der ikke virker, vil vi meget gerne høre om det. Det er desværre ikke alle fejl og mangler vi selv opdager.

Relateret indhold