Valgplakater


Det kræver ingen forudgående tilladelse at hænge valgplakater op. Partiet eller kandidaten skal dog overholde reglerne for opsætningen.

Valgplakaterne som skal hænges op, må ikke beskadige kommunens elmastre, vejtræer mv. Det er ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, samt det er ikke tilladt at save eller skære i træerne for at kunne hænge plakaterne op.

Hvornår må der opsættes valgplakater?

 • Valgplakater må hænges op fra den 4. lørdag før et valg, fra kl. 12.00

Hvornår skal plakaterne fjernes?

 • Plakaterne skal være fjernet senest 8 dage efter valget, og senest kl. 24.00.
 • Strips, snore, m.v., som er anvendt i forbindelsen med opsætningen skal være fjernet.

Hvilke oplysninger skal der stå på valgplakaterne?

 • Alle plakater skal være forsynet med navn og mailadresse på den ansvarlige for opsætningen

Hvor må valgplakaterne hænges op?

 • Kommune- og statsveje:
  - Lysmaster, hegn, vejtræer, elmaster, genstande der er fæstnet i jorden, som eks. spyd, pinde, strop mv.

 • Private fællesveje i by og bymæssigt område:
  - Lysmaster, elmastre.

Hvad skal man være opmærksom på ved opsætning af valgplakater?

 • Plakaterne skal hænges op mindst 2,3 meter over gadeplan
 • Plakaterne skal hænges op mindst 1,5 meter fra nederste el-ledning
 • Plakaterne skal hænges op mindst 0,5 meter fra kørebanekant
 • Plakaterne skal hænges op 0,3 meter fra cykelsti
 • Plakater må ikke anbringes på eller i forbindelse med færdselstavler eller signalanlæg, og må ikke anbringes således, at de dækker for de nævnte indretninger, eller inden for en afstand af 50 m. før lysregulerede kryds eller fodgængerfelter

Rundkørsler

Oversigten viser mulig placering af valgplakater i en rundkørsel og langs strækninger med tilladt hastighed over 60 km/t. Ved rundkørsler, hvor én af vejene har en hastighed over 60 km/t, må der ikke hænge plakater, da trafiksikkerheden i rundkørslen er defineret af den indfaldsvej med den højest tilladte hastighed,

Valgplakat, rundkørsel

Valgplakater på vejareal

Valgplakat, vej, regler

Link til Vejdirektoratets vejledning til opsætning af valgplakater.

 

 

Opdateret 08.02.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?