Digital byggesagsbehandling via Byg & Miljø


Når du skal bygge nyt, bygge til, bygge om eller søge om miljøtilladelser, skal du bruge vores selvbetjeningsløsning Byg & Miljø.

Selvbetjening

Din guide til at komme godt i gang med at bruge Byg & Miljø

  • Du skal bruge din NemId, når du logger på Byg & Miljø. Når du er logget på, gemmer systemet automatisk dit arbejde, så du kan vende tilbage senere og fortsætte, hvor du kom til.
  • Du skal være opmærksom på, at i Byg & Miljø kaldes et byggeprojekt for "Aktivitet", og når du vil starte en ansøgning op, skal du vælge "Starte et projekt".
  • bygningsreglementets hjemmeside kan du se en video-vejledning om ansøgningsprocessen i Byg & Miljø. 

Du skal altid søge om byggetilladelse via Byg & Miljø

Byg & Miljø er en fælleskommunal selvbetjeningsløsning, som sikrer borgere og virksomheder en digital adgang til at søge byggetilladelser og en række tilladelser på miljøområdet. Målet er et mere ensartet ansøgningsmateriale samt mere effektiv og hurtigere sagsbehandling i kommunen. 

Byg & Miljø giver dig blandt andet mulighed for at søge om eller anmelde:

• Alle typer af byggesager, inklusiv byggeri på fredet ejendom 
• Anmeldelse af nedrivning 
• Etablering af jordvarmeanlæg 
• Spildevandsanlæg i det åbne land 
• Oprensning, etablering og udvidelse af sø 
• Indvindingsanlæg til drikkevand 
• Indvinding af vand til markvanding 
• Anmeldelse af olietank 

Når du sender en bygge- eller miljøansøgning via Byg & Miljø, får du et overblik over de oplysninger, tegninger og dokumentationer, som vi skal bruge til behandling af din sag. Du kan følge med i din byggesag, og du har mulighed for at få en sms og/eller e-mail, når der sker noget nyt i din sag. 

Kontakt


Byggeteamet


Opdateret 11.11.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

hotline-selvbetjening-hjalp-banner

Hjælp til digital selvbetjening

Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00 og få hjælp til de digitale selvbetjeninger.