Information om lokalplaner


Lokalplaner

Som borger kan du finde et samlet overblik over alle de vedtagne lokalplaner og partielle byplansvedtægter i Mariagerfjord Kommune.

Se vedtagne lokalplaner.

Hvis du har spørgsmål til vedtagne lokalplaner eller lokalplaner i høring, er du velkommen til at kontakte os.

Lokalplaner i høring

Du kan se lokalplaner i høring under kommunens annoncer.

Høringsperioden

I høringsperioden har du som borger mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. 

I offentlighedsfasen er lokalplanforslagene fremlagt følgende steder:

  • Borgerservice, Korsgade i Hobro
  • Borgerservice i Hadsund
  • Borgerservice i Mariager
  • Aktuelle Bibliotek
  • Digitalt på www.plansystem.dk

Hvor kan jeg læse planloven?

Planloven kan læses på retsinformation.dk.

Kontakt


Plan


Opdateret 11.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

rapporter

Planer, politikker og strategier

Her kan du finde en samlet oversigt over kommunens planer, politikker og strategier, herunder kommuneplanen.