Information om lokalplaner


Lokalplaner

Som borger finder du et samlet overblik over alle de vedtagne lokalplaner og partielle byplansvedtægter i Mariagerfjord Kommune.

Se en samlet oversigt over de vedtagne lokalplaner.

Lokalplaner i høring

Se alle de lokalplanforslag der er fremlagt til høring.

Høringsperioden

I høringsperioden har du som borger mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. 

I offentlighedsfasen er lokalplanforslagene fremlagt følgende steder:

  • Borgerservice, Korsgade i Hobro
  • Borgerservice i Hadsund
  • Borgerservice i Mariager
  • Aktuelle Bibliotek
  • Digitalt på www.plansystem.dk

Hvor kan jeg læse planloven?

Planloven kan læses på retsinformation.dk.

Kontakt


Opdateret 25.01.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

rapporter

Planer, politikker og strategier

Her kan du finde en samlet oversigt over kommunens planer, politikker og strategier, herunder kommuneplanen.