Nedrivning af bygninger


Før du nedriver en bygning eller en del af den, skal du søge om tilladelse hos Mariagerfjord Kommune.

Selvbetjening

Hvordan søger du om tilladelse til en nedrivning?

Du skal søge om tilladelse til nedrivningen ved at benytte selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø.

Ansøgningen skal indeholde følgende: 

  • Fuldmagt fra ejer, hvis ansøger ikke er ejendommens ejer
  • Bygningens nummer i henhold til BBR-meddelelse
  • Situationsplan, visende bygningens placering på grunden
  • Billeder af alle bygningens fire facader (sendes kun for bygninger, der er bygget før 1950) 

Vi opkræver et gebyr, når vi giver en nedrivningstilladelse.

Gebyret opkræves efter gældende timepris.

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Vær opmærksom på, at det kræver speciel tilladelse, hvis der er tale om fredede eller bevaringsværdige bygninger, der skal nedrives. Det gælder for bygninger, der er fra 1950 eller før.

Kontakt altid kommunen, hvis du ønsker at foretage en nedrivning.

Hvor længe gælder en nedrivningstilladelse?

En nedrivningstilladelse bortflader, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato.

 Kontakt


Plan og Byg


Opdateret 11.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?