Sagsbehandlingstid og gebyrer


Her kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer.

Sagsbehandlingstid for byggesager

Det kan være svært at sige, hvor lang tid sagsbehandlingstiden tager, for det afhænger af forskellige forhold i din ansøgning. Men her kan du se generelle informationer om vores sagsbehandlingstid i byggesager. 

Den aktuelle ventetid på byggesager er 11 uger, fra det tidspunkt vi har modtaget fyldestgørende materiale fra ansøger.

Sagsbehandlingstiden for din ansøgning kan trække ud, hvis:

  • Ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende, og der mangler f.eks. tegninger, fuldmagt fra ejer og lignende.
  • Projektet forudsætter tilladelse(r) efter anden lovgivning, f.eks. landzonetilladelse, dispensation fra lokalplanen, naturbeskyttelsesloven m.m.
  • Projektet skal behandles af en andre myndigheder, f.eks. Fredningsnævnet, Naturstyrelsen.
  • Projektet skal behandles politisk af Udvalget for Teknik og Miljø
  • Særlige omstændigheder med eksempelvis helt specielle planforhold, specielle byggerier og placeringer i både bymiljøer og det åbne land nødvendiggør ekstra ordinære undersøgelse

Gode råd:

  • Send din ansøgning i god tid. En byggetilladelse/meddelelse om byggearbejde gælder i 1 år.
  • Send fyldestgørende ansøgningsmateriale og oplysninger til sagen. Det fremmer sagsbehandlingen.
  • Tjek om din byggeansøgning kræver dispensation, og husk at begrunde din dispensationsansøgning.
  • Skriv dit telefonnummer (helst mobilnummer) og e-mailadresse i din ansøgning. Små ting kan hurtigt klares pr. telefon.

Byggesagsgebyr

Gebyret for byggesagsbehandlingen beregnes ud fra en fast timepris.

Vi har udarbejdet en instruks, hvor du kan læse mere om, hvad der tages gebyr for i en byggesagsbehandling.

   2020    2021
Timeprisen for behandling af byggesag   404 kr.  410 kr

Ansøgninger, der er modtaget hos kommunen inden den 1. januar 2015, vil blive faktureret efter Takstblad 2014.

Se Takstblad for 2014.


Rate 1 opkræves, når byggetilladelse, midlertidig byggetilladelse, accept af byggeanmeldelse eller dispensation gives.

Rate 2 opkræves, når byggearbejdet lovligt kan tages i brug, og byggesagen kan afsluttes.

Hvis du har spørgsmål til gebyret, er du velkommen til at kontakte Plan & Byg.


Fakturaen sendes som udgangspunkt til ejeren, medmindre det fremgår af ansøgningen, at vi skal sende fakturaen til ansøger eller en tredje part.
Fakturaen sendes til ejers/ansøgers digital post, medmindre man er fritaget for digital post.

Kontakt


Byggeteamet


Opdateret 19.08.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?