Sagsbehandlingstid og gebyrer


Her kan du se de aktuelle sagsbehandlingstider og byggesagsgebyrer.

Sagsbehandlingstid for byggesager

Det kan være svært at sige, hvor lang tid sagsbehandlingstiden tager, for det afhænger af forskellige forhold i din ansøgning. Men her kan du se generelle informationer om vores sagsbehandlingstid i byggesager. 

Aktuel sagsbehandlingstid: Lige nu kan der gå op til 12 uger, fra vi modtager din ansøgning, og til vi kigger på den. Derefter begynder vi at sagsbehandle din ansøgning.

Det kan være svært at sige, hvor lang tid sagsbehandlingstiden tager, da det afhænger af forskellige forhold i din ansøgning. Derfor er du altid velkommen til at kontakte din byggesagsbehandler, hvis du ønsker et svar på, hvor lang tid sagsbehandlingstiden tager for din ansøgning. 

Et godt råd er at sende fyldstgørende materiale med din ansøgning, da det kan være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden ved, at vi ikke skal rykke for yderligere materiale.

Sagsbehandlingstiden for din ansøgning kan trække ud, hvis:

  • Ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende, og der mangler f.eks. tegninger, fuldmagt fra ejer og lignende.
  • Projektet forudsætter tilladelse(r) efter anden lovgivning, f.eks. landzonetilladelse, dispensation fra lokalplanen, naturbeskyttelsesloven m.m.
  • Projektet skal behandles af en andre myndigheder, f.eks. Fredningsnævnet, Naturstyrelsen.
  • Projektet skal behandles politisk af Udvalget for Teknik og Miljø
  • Særlige omstændigheder med eksempelvis helt specielle planforhold, specielle byggerier og placeringer i både bymiljøer og det åbne land nødvendiggør ekstra ordinære undersøgelse

Gode råd:

  • Send din ansøgning i god tid. En byggetilladelse/meddelelse om byggearbejde gælder i 1 år.
  • Send fyldestgørende ansøgningsmateriale og oplysninger til sagen. Det fremmer sagsbehandlingen.
  • Tjek om din byggeansøgning kræver dispensation, og husk at begrunde din dispensationsansøgning.
  • Skriv dit telefonnummer (helst mobilnummer) og e-mailadresse i din ansøgning. Små ting kan hurtigt klares pr. telefon.

Byggesagsgebyr

Gebyret for byggesagsbehandlingen beregnes ud fra en fast timepris.

Vi har udarbejdet en instruks, hvor du kan læse mere om, hvad der tages gebyr for i en byggesagsbehandling

Byggesagsbehandling 2018 2019
Timeprisen for behandling af byggesag 312 kr. 393 kr.

Ansøgninger, der er modtaget hos kommunen inden den 1. januar 2015, vil blive faktureret efter Takstblad 2014.

Se Takstblad for 2014.


Rate 1 opkræves, når byggetilladelse, midlertidig byggetilladelse, accept af byggeanmeldelse eller dispensation gives.

Rate 2 opkræves, når byggearbejdet lovligt kan tages i brug, og byggesagen kan afsluttes.

Hvis du har spørgsmål til gebyret, er du velkommen til at kontakte Plan & Byg.


Fakturaen sendes som udgangspunkt til ejeren, medmindre det fremgår af ansøgningen, at vi skal sende fakturaen til ansøger eller en tredje part.
Fakturaen sendes til ejers/ansøgers digital post, medmindre man er fritaget for digital post.

Kontakt


Byggeteamet


Opdateret 14.02.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?