Husstandsvindmøller og solcelleanlæg


Ansøgning om opstilling af husstandsvindmøller og etablering af solcelleanlæg kræver tilladelse fra kommunen.

Selvbetjening

Husstandsvindmøller

Opstilling af husstandsvindmøller kræver både byggetilladelse og landzonetilladelse fra kommunen. 

I henhold til Kommuneplanen kan der kun forventes at blive givet tilladelse til opstilling af en husstandsvindmølle, hvis følgende krav er overholdt:

 • Ejendommen ligger i det åbne land i kommuneplanens jordbrugsområde
 • Møllen ligger i tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelser
 • Møllen ligger mindst 200 m fra bymæssig bebyggelse
 • Møllen må have en maks. totalhøjde på 25 m og en rotordiameter på maks. 13 m
 • Møllen skal placeres udenfor fugle- og vildtreservater, geologiske, biologiske og kulturhistoriske beskyttelsesområder og økologiske forbindelser, friluftsområder og kulturmiljøer

Sådan søger du om tilladelse til vindmøller
Du skal sende din ansøgning via Byg & Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

 • Situationsplan, visende møllens placering på grunden
 • Oplysninger om møllen (type, højde, rotordiameter, udformning mv.)
 • Anmeldelse af projektet i forhold til Vindmøllebekendtgørelsens regler. Dette bilag skal sendes sammen med ansøgningen.
 • Vindmøllens typecertifikat
 • Anmeldelse om etablering af møllen i forhold til Vindmøllebekendtgørelsens § 8

Solcelleanlæg

Etablering af solcelleanlæg (solceller og solfanger) er ikke specifikt reguleret i Bygningsreglementet. Derfor har vi på baggrund af Energistyrelsens og Naturstyrelsens vejledende udtalelser udarbejdet retningslinjer, som danner grundlag for behandling af sagerne.

Vi anbefaler, at du læser retningslinjerne, inden du etablerer solcelleanlæg. 

Sådan søger du om tilladelse til solcelleanlæg
Ansøgning om byggetilladelse og evt. dispensation skal sendes via Byg og Miljø. Ansøgningen skal indeholde:

 • Situationsplan, visende anlæggets placering på grunden med angivelse af afstand til skel.
 • Facadetegninger, visende anlæggets totale højde (målt fra terræn til højeste punkt) og udformning.
 • Plantegning, visende anlæggets areal på jorden.
 • Oplysninger om anlæggets overfladeareal og årlig effekt (i kWh).

Kontakt

Hvis du har andre spørgsmål til solceller eller solfanger, er du velkommen til at kontakte Plan & Byg.

Yderligere information

Vindmøllebekendtgørelse

Retningslinjer for solceller.

 

Kontakt


Byggeteamet


Opdateret 17.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?