Forældrebestyrelse i Dagplejen


Forældrebestyrelsen består af repræsentanter valgt blandt forældre og medarbejdere i Dagplejen.

Sammensætning af bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning gør, at debatten er levende og meningsgivende, da alle er optaget af at skabe en god dagpleje til gavn for børnene. 

Vi debatterer livligt og søger, at finde fælles løsninger og målsætninger. Bestyrelsens medlemmer har forskellige interesser -  eksempelvis:

  • Børnenes ( at få et godt børneliv i en god stemning).
  • Borgernes ( behov for og ønske om god service).
  • Medarbejderne ( at skabe en udviklende arbejdsplads med høj trivsel).
  • Politikernes visioner, mål og økonomiske rammer.
  • Dialogen om det gode barneliv sker i bestyrelsen. Det udmønter sig i politikker for blandt andet gæstedagpleje i Mariagerfjord Kommune.

Dagplejens forældrebestyrelse inviteres årligt til dialogmøde med Udvalget for Børn og Familie. Her drøftes relevante emner for rammerne for Dagplejens arbejde.
Det er forældrebestyrelsen, der udarbejder pædagogiske principper i dagplejen.

Valg

Der er valg til forældrebestyrelsen en gang årligt i september måned. Alle forældre inviteres til valget og kan opstille som repræsentant.

Bestyrelsen består af seks forældrevalgte og tre medarbejdervalgte.

Læs yderligere om rammerne for bestyrelsens arbejde, tavshedspligt mv. i styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.

Hvordan kommer jeg i kontakt med forældrebestyrelsen?

Formand: Maiken Høegh Pedersen, Bækparken 32, 9500 Hobro m.mp1989@hotmail.com tlf. 28713603
Næstformand: Kristine Grønfeldt, Hovangsvej 56, kristinegroenfeldt@gmail.com tlf. 60162071

Kontakt:
Alle der ønsker et punkt drøftet på et bestyrelsesmøde er velkommen til at kontakte en af bestyrelsesrepræsentanterne. 

Se referater fra forældrebestyrelen

2021

07.09.2021
25.05.2021
25.03.2021
24.02.2021
20.01.2021

Bilag: Evaluering af læreplan (24022021)
Bilag: Synlig rengøring i Dagplejen (20012021)

2020

5. oktober 2020
25. august 2020
8. juni 2020
29. januar 2020

Kontakt


Bente Aarup Fogh

Dagplejen

  •  97113275
  •  

Opdateret 16.09.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?