Pædagogisk kvalitet i Dagplejen


I dagplejen arbejdes der ud fra den styrkede pædagogiske læreplan.

Kvalitetsrapport for Dagplejen

I 2019 har der i gennemsnit været indmeldt 528 børn. I rapporten kan du blandt andet læse om sprog, sundhed og  forældreinddragelse.

Kvalitetsrapport for Dagplejen 

Dagplejens læreplan

Kerneopgaven

Dagplejen skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Dagplejen har ansvaret for at etablere et udviklende læringsmiljø over hele dagen der omfatter b.la. leg, rutinesituationer, voksen- og børneiniterede aktiviteter. Vi skal gennem refleksioner og med afsæt i en stærk evalueringskultur se nysgerigt og kritisk på vores praksis med kvalitetsudvikling for øje. Vi skal indrette vores læringsmiljøer så de særligt tager højde for børn i udsatte positioner.

Den styrkede pædagogiske læreplan for Dagplejen.

Evaluering af arbejdet med læreplanen 2019-2021

Kontakt


Bente Aarup Fogh

Dagplejen

  •  97113275
  •  

Opdateret 06.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?