Affald


Fik du ikke tømt din skraldespand, mangler du en miljøkasse eller ønsker du at få ændret din afhentning af affald, hører vi gerne fra dig.

Hvad er restaffald?

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret alt genanvendeligt affald fra, fx. plast, metal, papir, pap, glas m.m. Det er groft sagt køkkenaffald, som ikke direkte kan genbruges.

Se eksempler på restaffald i sorteringsvejledningen.

Restaffaldet bliver kørt til forbrænding hos I/S Reno-Nord, hver energien udnyttes til produktion af fjernvarme.

Afhentning af affald - tilmeld/afmeld sms- eller mailordning

Der er mulighed for, at du kan få en påmindelse pr. sms, mail eller begge dele dagen inden, der hentes restaffald samt pap/papir og plast/metal hos dig. Du kan også få en sms, mail eller begge dele, hvis vi informerer om f.eks. bilnedbrud på affaldsbilen samt oplysning om forventet afhentningstidspunkt.

Du kan tilmelde dig sms eller mail påmindelsen via selvbetjeningsløsningen "Dit affald for virksomheder" eller ringe til Affaldsteamet på tlf. 97 11 37 80.

Jeg har ikke fået tømt min skraldespand?

Fik du ikke tømt din skraldespand, kan du med fordel henvende dig via vores selvbetjeningsløsning "Dit affald".

På "Dit affald" vil du også kunne se og printe en tømmekalender for, hvornår du får tømt restaffald. 

Der vil som hovedregel blive afhentet restaffald hver anden uge. Mangler din virksomhed plads i beholderne efter den nye ordning, skal du kontakte os igennem "Dit affald". Vi leverer herefter de beholdere, du har brug for.

Låg skal kunne lukkes

Låget på beholderen skal kunne lukkes. Har du gentagne udfordringer med kapaciteten, har du sikkert brug for en ekstra beholder til dit restaffald. Vi leverer beholdere uden beregning, og du betaler for den kapacitet du får hentet.

Ekstra affald - Sækkemærker

Har du i en kort periode ekstra affald, kan du købe sækkemærker til at sætte på egne sække. Du sætter sækken ud til skraldemanden, den dag du normalt får tømt.

Mærkerne sælges i ark med 4 stk. for ialt kr. 104,00 + moms.

Sækkemærkerne kan købes ved henvendelse til Borgerservice i Hadsund og Hobro. For sommerhusområderne ved østkysten kan mærkerne købes hos Dagli'Brugsen og Turistbureauet i Øster Hurup, samt Meny i Als.

Kommunens opgave

Inden for affaldsområdet er det kommunens opgave, at udarbejde planer og regulativer, varetage driften af diverse indsamlingsordninger og genbrugspladser, indberette til Miljøstyrelsen og udarbejde oplæg til takstfastsættelse med videre.

Nedgravede affaldsløsninger

Boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger med videre har mulighed for at etablere nedgravede affaldsløsninger og lignende på egen grund som erstatning for den traditionelle løsning med affaldsbeholdere på hjul.

Hent vejledning til etablering af nedgravede affaldsløsninger.

Affaldsregulativ

Reglerne for hvordan virksomheder i Mariagerfjord Kommune skal håndtere affald er vedtaget i Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for jord.

Læs mere i Regulativ for erhvervsaffald.

Læs mere i Regulativ for jord.

Kontakt


Affaldskontoret

  •  Østergade 22 9510 Arden

Opdateret 16.04.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?