Ændringer i husdyrproduktion


Skal du etablere en bedrift eller ændre i den eksisterende, skal du søge kommunen om tilladelse. Selv små ændringer kan kræve en tilladelse. Her på siden kan du lave en vejledende beregning af antal dyreenheder.

Anmeldelse af visse ændringer

Visse ændringer på husdyrbrug kræver dog ikke tilladelse eller godkendelse, men er omfattet af en anmeldeordning.

Det gælder fx, hvis du vil opføre en halmlade, maskinhal, kornsilo, et malkeanlæg, ensilageplads, produktionsareal mindre end 200 m2 til vinteropstaldning, skift i dyretype for husdyrbrug med produktionstilladelse før 1. august 2017, emissionsorienteret produktionstilpasning (slagtesvin og malkekvæg).

For husdyrbrug godkendt eller tilladt efter 1. august 2017 kan der ske anmeldelse om skift mellem dyretyper, staldsystemer og miljøteknologi.

Læs mere om landbrug på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kontakt


Landbrug


Opdateret 23.06.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?