Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte udvidelse af dyreholdet opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 88922 version 2.
 
Det vurderes, at den anmeldte udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 august 2016 08:00
Klagefrist d.:
09 september 2016 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold