Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Rold og Fogedgårdens Vandværk - Forslag til Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune.

Tillægget til vandforsyningsplanen er en retslig lovliggørelse af, at Fogedgårdens Vandværk er nedlagt og forsyningen af forbrugerne er overtaget af Rold Vandværk. Tillægget beskriver ændringen af forsyningsgrænserne og forsyningspligten for Rold Vandværk.

Det vurderes, at tillægget ikke berører internationale beskyttelsesområder, og at tillægget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at forslag til Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagefristen er 2. september 2020. Afgørelsen med klagevejledning kan ses her på siden.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til Forslag til Tillæg nr. 3 til Vandforsyningsplanen, kan du kontakte Lisa Lorentzen på lilor@mariagerfjord.dk eller 97113653.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 august 2020 08:00
Klagefrist d.:
02 september 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold