Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet. I sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 96677 version 2.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 april 2017 08:00
Klagefrist d.:
28 maj 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold