Afgørelser - landbrugsområdet


Her finder du de afgørelser, der er meddelt indenfor landbrugsområdet.

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet. I sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 94929.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 februar 2017 08:00
Klagefrist d.:
10 marts 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Relateret indhold