Taxikørsel


En ny taxilov trådte i kraft den 1. januar 2018 og administreres nu af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Selvbetjening

Det er derfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til hvilke krav, du skal opfylde for at få et chaufførkort, eller hvis du som vognmand har spørgsmål omkring taxitilladelser. 

Maksimaltakster for taxikørsel i Mariagerfjord Kommune fastsættes fortsat af kommunalbestyrelsen.

Mariagerfjord Kommune sælger fortsat trafikbøger.

Læs mere om den nye taxilov.

Taxi

Ny taxilov pr. 1. januar 2018.

Dette betyder, at du som vognmand eller chauffør fremover skal rette henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. chaufførkort (tidligere førerkort).

Læs mere om chaufførkortet.

Maksimaltaksterne er godkendt af Mariagerfjord Kommune, og er den maksimale takst taxivognmændene i kommunen må opkræve for en tur i deres taxi.

Se maksimaltakster for taxikørsel gældende fra oktober 2018.

Priserne reguleres én gang årligt pr. 1. januar på grundlag af forbrugerprisindekset.

2021 2022
Påtegning af toldattest 169 kr. *
Trafikbog Indkøbspris + 29 kr. *
Taxi-plade Indkøbspris + 41 kr. *
*Forbrugerpris-indekset for disse takster kendes først i nov./dec. måned

Ny taxilov pr. 1. januar 2018.

Dette betyder, at du som vognmand fremover skal rette henvendelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedr. taxitilladelser.

Læs mere om taxitilladelser.

For at kunne registrere køretøjet, kræves en toldattest. 

Påtegning af toldattest sker ved henvendelse til Miljøafdelingen, Østergade 22, 9510 Arden.

Øvrigt

Anmeldelse - Taxikørsel, sygetransport eller OST-tilladelse

Ifølge bekendtgørelse om særlige krav til taxier er det lovpligtigt, at der i hyrevogne findes trafikbøger.

Bestilling

Trafikbøger udstedes af Miljøafdelingen, Østergade 22, 9510 Arden.

Bestilling kan ske ved telefonisk kontakt, personligt fremmøde og pr. mail.

Øvrigt

Læs Bekendtgørelse om særlige krav til taxier (nr. 399 af 4. maj 2006)

Kontakt


Trine Lundsgaard-Leth

Miljø

  •  97113673
  •  

Opdateret 03.12.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?