Genoptræning efter hjerneskade


Et tilbud til dig over 18 år, der har en erhvervet hjerneskade

I Neuroteamet tilbyder vi genoptræning og vejledning til dig, der har en erhvervet hjerneskade

Kontakt til neuroteamet sker via en henvisning fra sygehus, egen læge eller visitator.

Genoptræningsforløbet

Genoptræningen starter med en forundersøgelse.I samarbejde med dig og dine pårørende planlægger vi dit genoptræningsforløb. Vi tager udgangspunkt i din situation og sammen lægger vi mål for dit træningsforløb.

Genoptræningen kan bl.a. rette sig mod at bedre din muskelstyrke, udholdenhed, balance, hukommelse, koncentration samt overblik, planlægning og udførelse af aktiviteter.

Genoptræningen foregår i en afgrænset periode i dit hjem eller på kommunens sundhedscentre. I genoptræningen samarbejder vi Center for Kommunikation og Undervisning i Himmerland, din arbejdsplads, hjemmepleje m.fl.

Målet er, at du opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt og at du kan genoptage flest mulige hverdagsaktiviteter.

Yderligere oplysninger

Kontakt visitator for mere information på 

tlf. 97 11 34 56.

Opdateret 23.09.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?