Arealer ved Hadsund Havn


Mariagerfjord Kommune udbyder nu to byggefelter på Hadsund Havn til salg. Projektgrunden har en helt unik beliggenhed, bynært i Hadsund, med tæthed til fjorden og ikke mindst med det hyggelige kanalmiljø.

Hadsund Havn oversigtskort

Der er tale om de på skitsen viste byggefelter C og D på hhv. ca. 2300 kvm og 3300 kvm.

På grunden kan der etableres liberalt erhverv, hotel, restaurant/café og boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse.

Området er omfattet af rammelokalplan, del af Lokalplan 61/2014 og der vil blive udarbejdet byggeretsgivende lokalplan efter salg.

Se i øvrigt vilkår som bilag her på siden.

Mariagerfjord kommune er sindet evt. at tildele grundkapitaltilskud til almene boliger, til en del af et kommende byggeri på byggefelterne. Dog er det en betingelse, såfremt køber ønsker at betinge sit bud af tildeling af kommunal grundkapital, at der opføres en blandet privat/almen bebyggelse på arealerne.

Købstilbud skal sendes til konsulent Inge-Lene Ebdrup på ingj1@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Konsulent Inge-Lene Ebdrup, tlf. 24 49 06 39 eller mail ingj1@mariagerfjord.dk

Ved spørgsmål om planforhold, kontakt afdelingsleder for Plan og Byg, Jesper Vraa Andersen, tlf. 97 11 36 72 eller jeand@mariagerfjord.dk.

Kontakt


Inge-Lene Ebdrup Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  24490639
  •