Areal ved Hesselholt Skovhuse


Mariagerfjord kommune udbyder areal til salg på det attraktive Hesselholt Skovhuse i Arden.

Matrikkelkort

Budfristen er 15. oktober 2021 og i øvrigt henvises til udbud- og salgsvilkår.

Arealet er 1,389 hektar og er omfattet af en rammelokalplan der giver mulighed for åben/lavt eller tæt/lavt byggeri. Køber kan betinge sit bud af, at der udarbejdes byggeretsgivende lokalplan forinden overtagelsesdagen.

Mariagerfjord kommune er sindet at tildele støtte til opførelse af almene boliger på en del af arealet, som et kombineret privat- og alment byggeri.

Interesserede købere gøres særligt opmærksom på, at geotekniske prøver vil foreligge medio/ultimo september og vil blive lagt på hjemmesiden, så snart de er klar.

Arealet udbydes til en mindstepris på kr. 4.500.000 kr. plus evt. moms. Se særligt afsnit 13 i udbud- og salgsbetingelserne.

Kontakt


Inge-Lene Ebdrup Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  24490639
  •