Hostrupvej 10-16


Mariagerfjord Kommune udbyder areal beliggende Hostrupvej 10-16 til salg. Ejendommen sælges til brug for et byggeprojekt. Arealet er på ca. 1.633 m2.

Salget sker i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011, hvilket indebærer at kommunen kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud. 

Bygningerne på ejendommene er nedrevet af Mariagerfjord Kommune, men eksisterende tilslutninger til ejendommens forsyning af el, vand, kloak og varme er opretholdt.

Der er tale om matr.nr. 528, 529, 531 og 532, Hobro Markjorder, som udbydes til salg som en samlet enhed, da der ønskes en samlet bebyggelse for de nuværende fire grunde.

De fire grunde omfatter et areal på 1633 m2. Terrænet er skrånende og falder ca. 8 meter fra nord til syd over en distance på ca. 60 meter.

Ved spørgsmål kontakt jurist Sanne Kyndi på 97 11 37 11 eller sajen@mariagerfjord.dk

Bud fremsendes til Sanne Kyndi på sajen@mariagerfjord.dk eller alternativt med post til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

 

 

Kontakt


Sanne Kyndi Skovmose

Plan og Byg

  •  97113711
  •