Areal på Vinkelhagen


Mariagerfjord Kommune udbyder nu et areal på Vinkelhagen, 9510 Arden til salg.

Arealet omfatter matr. 1be, Vejrholt, St. Arden, som udgør 14.314 m2, jf. tingbogen, samt 3.290 m2 af matr. 1cl, Vejrholt, St. Arden, beliggende umiddelbart øst for matr. 1be mod jernbanen og yderligere ca. 1.025 m2 af et umatrikuleret areal ud mod Trykkerivej. I alt ca. 18.629 m2 – se kortbilag.

Området er omfattet af lokalplan 1.31 – Område til boligformål ved Fredensgade i Arden.

Der er udført arkæologiske og kulturhistoriske forundersøgelser på arealet. Arealet er frigivet til anlæg.

Området sælges med forpligtigelse til at færdiggøre den delvist opførte støjvold mod banen, samt at etablere en sti langs støjvolden.

Der er ikke udført geotekniske undersøgelser eller jordbundsundersøgelser på arealet.

Der gøres opmærksom på, at ejendommen sælges efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, hvorved kommunen kan vælge at forkaste alle indkomne tilbud.

Købstilbud skal være skriftlige og angive et bestemt beløb.

Købstilbud kan sendes til:
Inge-Lene Ebdrup Jensen, Mariagerfjord Kommune, mail: ingj1@mariagerfjord.dk.

Kontakt


Inge-Lene Ebdrup Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  24490639
  •