Hjælp til flygtninge fra Ukraine


I Mariagerfjord Kommune har vi oprettet et beredskab, hvor du kan søge svar på spørgsmål relateret til den alvorlige situation i Ukraine.

Situation i Ukraine giver anledning til mange spørgsmål fra både lokale ukrainere og andre borgere i kommunen, der gerne vil hjælpe på forskellig vis. Nedenfor har vi forsøgt at svare på de mest gængse spørgsmål. Informationerne vil løbende blive uddybet og reguleret i takt med, at vi modtager nye oplysninger om situationen.

Yderligere information kan blandt andet ses på www.nyidanmark.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores ydelsesservice via mail ydelsesservice@mariagerfjord.dk eller på telefon 97 11 33 95 i følgende åbningstid:

Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-12.00

Svar på spørgsmål relateret til den aktuelle situation i Ukraine

Ukrainske statsborgere i Mariagerfjord Kommune kan nu søge om opholdstilladelse.

Ansøgninger skal afleveres til Udlændingestyrelsen. Det er ved personlig fremmøde med tidsbestilling i en af landet Udlændingestyrelsens Borgerservices:

  • Næstved
  • Odense
  • Aalborg
  • Aarhus
  • Bornholm

Link til tidsbestilling.

Ansøgningsskemaet og nærmere information om ansøgningsprocessen kan findes på www.nyidanmark.dk/ukraine.

Flygtninge skal dog huske at booke tid og alle i familien, som søger om ophold skal med.

Det er en ny særlov, der sikrer, at ukrainske statsborger hurtigt kan få en midlertidig opholdstilladelse og få skabt grundlag for en hverdag med skole, uddannelse og arbejde i Danmark. Ukrainske flygtninge kan nu ansøge om opholdstilladelse efter den nye særlov.

I er velkommen til at kontakte Ydelsesservice, hvis I har spørgsmål, brug for hjælp til at booke tid eller udfylde ansøgning: 97 11 33 95.

Громадянам України

Ласкаво просимо до Данії

Відскануйте QR-код камерою на телефоні та отримайте інформацію про свої можливості проживання в Данії.

QR-code find informationer om opholdstilladelse hvis du er fra Ukraine

 

Når man har modtaget sin opholdstilladelsen skal de bestille tid i Borgerservice.

Tidsbestilling i borgerservice Mariagerfjord Kommune.

Alle personer skal møde personligt op og medbringe deres  opholdstilladelse og legitimation.

Borgerservice kan hjælper med:

  • Oprettelse af cpr nummer
  • Finder en læge
  • Bestiller det gule sundhedskort.
  • Hjælper med oprettelse af NemID

Børn (skolealder) fra Ukraine, kan optages i et dansk skoletilbud, når de er indskrevet. Der er lavet en fælles indgang for alle indskrivninger.

Forældre (eller hjælpere) skal henvende sig til sekretær Jane Ellgaard Vinther, tlf. 97 11 31 44, mail janvi@mariagerfjord.dk, hvorefter indskrivningen sættes i gang.

Som udgangspunkt tilbydes børn op til 14 år plads i modtageklasse på Bymarkskolen, Søndre Ringvej 9, 9500 Hobro, mens ældre børn tilbydes plads i den udvidede modtagerklasse, ”Sproghuset” beliggende ved 10. klassecenteret, Kirketoften 5, 9500 Hobro.

Forældre (eller hjælpere) kan kontakte Pladsanvisningen, tlf. 97 11 32 89/97 11 32 79, for råd og vejledning i forbindelse med indskrivning.

Telefontider i pladsanvisningen:

Mandag-onsdag: kl.10.00-12.00
Torsdag: kl.13.00-15.00
Fredag: kl.10.00-12.00

Ukrainske statsborgere, som har et biometrisk pas (udstedt efter januar 2015) kan opholde sig visumfrit i Danmark i 90 dage. Ukrainere med pas før denne dato skal have visum. Der kan søges om nødvisum ved grænsen til Danmark.

Enhver udlænding, der opholder sig i Danmark, kan indgive ansøgning om asyl i Danmark. Det gælder uanset om pågældende er rejst ind i Danmark uden et opholdsgrundlag eller er i besiddelse af opholdstilladelse eller visum. Hvis pågældende borger allerede har en opholdstilladelse kan vedkommende søge om asyl ved at henvende sig personligt til politiet i den kreds, borgeren bor. Hvis borgeren ikke har opholdstilladelse, kan der søges asyl ved henvendelse til en politistation eller hos politiet i modtagecenter Sandholm.

Ukrainske flygtninge kan nu ansøge om opholdstilladelse efter den nye særlov.

For yderligere information henvises til Ny i Danmark: www.nyidanmark.dk.

1. Visumfrit ophold eller ophold på visum

Der er ikke noget krav til hvor, ukrainerne skal bo, hvis de opholder sig i Danmark på visumfrit/visumbesøg, og borgerne kan således opholde sig hos venner, familie eller være privat indkvarteret, uden at de søger om asyl.

2. Ophold i forbindelse med ansøgning om asyl

Ukrainere som søger om asyl i Danmark, skal normalt bo på et asylcenter, mens deres ansøgning behandles. I visse tilfælde kan de dog også bo hos ægtefælle, venner eller familie. Ansøgning herom skal indgives til Udlændingestyrelsen.

Regeringen har meldt ud, at Danmark skal være forberedt på, at der kan komme omkring 20.000 ukrainske flygtninge til os. Det tal kan blive lavere eller højere afhængig af udviklingen i Ukraine.

Vi har både akutpladser og boliger klar til flygtningen til Mariagerfjord Kommune.

Mens ens ansøgning om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, har man mulighed for at blive indkvarteret på et asylcenter. Det er dog ikke et krav. Man kan også bo privat, hos familie eller venner.

Får man opholdstilladelse efter særloven, vil Udlændingestyrelsen bestemme, hvilken kommune man skal bo i. Man har mulighed for i ansøgningsskemaet at tilkendegive dine ønsker til, hvor man vil bo.

Har man i forvejen en anden opholdstilladelse i Danmark, vil Udlændingestyrelsen ikke bestemme, hvor man skal bo.

Får man tildelt Mariagerfjord Kommune som bopæl, står kommunen klar med hjælp til en midlertidig bolig.

Tilskud til kost og logi

Er du privatperson og stiller din bolig til rådighed for en flygtning, så kan du får tilskud til kost og logi.

Du skal bestille tid til afhentning af pengene i Ydelsesservice på tlf. 97 11 33 95.

Tidsbestilling skal ske mellem 08:00 – 12:00 mandag til fredag.

Flere har allerede henvendt sig til kommunen, fordi de vil tilbyde privat indkvartering. Den velvilje er meget rørende.

Kommunen melder ud, hvis der er behov for låne eller leje af private boliger.

Se eventuelt mere på Udlændingestyrelsens hjemmeside: www.nyidanmark.dk.

Tilskud til kost og logi

Er du privatperson og stiller din bolig til rådighed for en flygtning, så kan du får tilskud til kost og logi.

Du skal bestille tid til afhentning af pengene i Ydelsesservice på tlf. 97 11 33 95.

Tidsbestilling skal ske mellem 08:00 – 12:00 mandag til fredag.

Civilsamfundet er en vigtig spiller, når det kommer til at byde nye borgere velkommen. For de ukrainske flygtninge, der kommer over grænsen på midlertidigt ophold, er udfordringen, at de ifølge gældende regler skal klare sig selv. Børnene kan ikke gå i skole, sundhedssystemet kan ikke bruges og så videre.

En ny, midlertidig lov gør det muligt for kommunerne at sikre indkvartering og forplejning til ukrainske flygtninge, indtil en særlov er på plads 16. marts.

Hvis du ønsker at tilbyde din hjælp til de ukrainske borgere, som er kommet til Danmark i forbindelse med krigen i Ukraine, kan du kontakte en af de frivillige organisationer i Mariagerfjord Kommune som eksempelvis Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Du er også meget velkommen til at tage fat i vores netværkskoordinator for flygtninge i kommunen, som koordinerer indsatsen sammen med de frivillige organisationer.
Kontakt Margrethe Harel Thomassen på mail: matho@mariagerfjord.dk eller tlf: 97 11 35 02.

Vi vil koordinere tilvejebringelse af tøj med de frivillige organisationer. Fornødenheder vil blive indkøbt og distribueret i det omfang behovet opstår.
Hvis du ønsker at bidrage til indsamlinger til Ukraine, kan du tage kontakt til de lokale afdelinger i en af de anerkendte organisationer, eksempelvis Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Der vil være brug for tolkebistand. Mariagerfjord Kommune har i den forbindelse to muligheder – der kan tilkøbes tolkebistand og der kan anvendes frivillige (eventuelt allerede herboende ukrainere). De flygtninge, der ansøger om asyl, vil blive omfattet af nuværende indsats for asylmodtagere.

Frivillige, der gerne vil stille sig til rådighed som tolk, skal kontakte Margrethe Harel Thomassen på mail: matho@mariagerfjord.dk eller tlf: 97 11 35 02.

Region Nordjyllands psykosociale beredskab tilbyder krisehjælp til kriseramte ukrainere i samarbejde med de nordjyske kommuner.
Det gælder ukrainere, der enten er bosiddende i regionen eller er kommet til Nordjylland grundet krigen i deres hjemland.

Ukrainere med behov for psykosocial krisehjælp, som ikke dækkes af de kommunale tilbud, kan kontakte regionens krisestøttende tilbud via Psykiatrisk Skadestue på telefon 97 64 37 00. Her vil man modtage de ukrainske borgeres opkald og guide til rette hjælp.

Er der behov for tolkebistand iværksættes det i forbindelse med kontakt.

Det Psykosociale Beredskabs opgave er at etablere en hjælpeindsats, hvis der opstår en omfattende og kritisk situation, hvor mange er kommet til skade eller på anden vis har oplevet ekstraordinære psykiske belastninger.

Som udgangspunkt har flygtninge på midlertidigt ophold kun ret til lægehjælp, hvis de selv kan betale for det.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) opfordrer i en pressemeddelelse fra 1. marts 2022 sine medlemmer til at yde almen lægehjælp til ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark.
Også selvom der ikke nødvendigvis er styr på, hvordan lægen skal få betaling for sit arbejde endnu.

Udviklingen på området følges tæt og justeres efter aftale med sundhedsmyndighederne.

Som udgangspunkt kan flygtninge på midlertidigt ophold kun få tandlægehjælp, hvis de selv kan betale for det. Også her vil der blive arbejdet på individuelle og konkrete løsninger, hvis der bliver behov for det.

Jobcenter Mariagerfjord står klar med vejledning om og hjælp til jobsøgning så snart flygtningen har fået en opholdstilladelse.

Vi hører gerne fra virksomheder som har ledige stillinger. Virksomheder kan henvende sig via virksomhedslinjen på tlf. 97 11 33 62.

Information om Dansk Flygtningehjælps initiativer

Ukraine Dansk Flygtningehjælp har lanceret en side, hvor man kan finde svar på spørgsmål om blandt andet opholdstilladelse, husly og transport i forhold til ukrainere. Siden administreres af Frivillig og bliver løbende opdateret. 

Læs mere om Dansk Flygtningehjælps initiativer.

Det frivillige integrationsnetværk er åben for ukrainere

Dansk Flygtningehjælp har åbnet sit landsdækkende frivillignetværk for de ukrainere, der er på vej til Danmark. Organisationen har skrevet til alle netværkets frivillige koordinatorer og opfodret dem til at tage relevante initiativer. Allerede nu er der eksempler på, at frivilliggrupperne er til stede på de steder, hvor ukrainerne er indkvarteret eller er i gang med at etablere aktiviteter for børnene. Hvis man vil i kontakt med en af Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper kan de findes på følgende side.

Kom i kontakt med Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe.

Dansk Flygtningehjælp har udvidet åbningstiderne i Frivilligrådgivningerne

Ukrainere kan få juridisk eller socialfaglig rådgivning om eksempelvis visum, familiesammenføring, studie, arbejde, ydelser, med videre hos Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivning på mail: raadgivning.odense@drc.ngo eller tlf.: +45 60 26 81 01 (telefontid: mandag-fredag kl. 9-12).

Asylrådgivning

Dansk Flygtningehjælps Asylafdeling tilbyder rådgivning til asylansøgere, flygtninge, indvandre og andre, eksempelvis frivillige eller sagsbehandlere, som arbejder med asyl og repatriering. De kan også rådgive og informere om retsstillingen for ukrainere, som kommer til landet nu eller allerede er her.

Læs mere om asylrådgivning.

Hotline for folk der vil hjælpe

DRC Dansk Flygtningehjælp lancerer inden længe en telefonisk hotline for folk der har spørgsmål om, hvordan man kan hjælpe de ukrainere, der lige nu kommer til Danmark. Man kan eksempelvis få vejledning om hvilke rettigheder ukrainske statsborgere har i Danmark, eller få svar på andre spørgsmål man kan have i forhold til at hjælpe i den nuværende situation.

Myndighedernes side om konsekvenserne og danske initiativer

Flere danske myndigheder står bag en side, hvor man kan finde information om konsekvenser og danske initiativer som følge af krigen i Ukraine. Blandt temaerne er konsekvenserne for energipriserne og information til ukrainere i Danmark.

Læs mere om konsekvenserne og danske initiativer.

Red Barnet har lanceret et website med fokus på børn på flugt

’Tag godt imod’ henvender sig bredt til børn, fagpersoner, frivillige, forældre mv. Sitet bygger på Red Barnets erfaring og arbejde med mental sundhed og psykosocial støtte i arbejdet med børn på flugt.

Se mere på Red Barnets hjemmeside.

Folder fra Dansk Flygtningehjælp til ukrainske flygtninge

Dansk Flygtningehjælps foldere til flygtninge – ”At opleve krig og flugt” samt ”Sådan hjælper du et barn med traumer” – findes nu også på ukrainsk. Folderne giver gode råd til den enkelte. De kan også bidrage til at normalisere reaktioner på traumatiske oplevelser og være et redskab til at tale om det, som ellers kan være svært.

Læs og hent folderen i alle sprogversioner.

Den psykosociale telefonlinje

Telefon: +45 3373 5314

Åbningstider: kl. 9-10 og 17-18 (mandag til fredag)

Зателефонуйте на нашу соціально-психологічну лінію

Діти, підлітки та дорослі - ми готові вас почути, підтримати та допомогти. На телефонні дзвінки відповідають україномовні співробітники. Відділ дітей та сім’ї DRC Integration пропонує соціальнопсихологічні заходи для вразливих дітей та сімей.

+45 33 73 53 14

Лінія відкрита Пон-п’ятн 9-10 та 17-18.

Opdateret 02.05.22    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?