Byggeri og anlæg på kortlagte arealer


Der gælder ved byggeri en række særlige regler vedrørende jordforurening.

Hvis din grund er kortlagt som forurenet, skal du søge om § 8-tilladelse efter Jordforureningsloven, hvis du vil udføre bygge- og anlægsarbejde, eller hvis du vil ændre arealanvendelse til følsom arealanvendelse.

Læs mere i Jordforureningsloven og Mariagerfjord Kommunes Jordregulativ.

Følsom anvendelse er:

  • Bolig,
  • Institution,
  • Offentlig legeplads,
  • Kolonihave,
  • Sommerhusgrund,
  • Alment tilgængeligt område,
  • Rekreativt område.

Yderligere om byggeri og anlæg på forurenet jord

Hvis du ønsker at genindbygge forurenet/lettere forurenet jord eller oplagre forurenet/lettere forurenet jord i midlertidige depoter, skal du søge om en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 19 eller § 33.

Kontakt kommunen for at få afklaret om dit projekt kræver en tilladelse.

Hvis der under udførelse af et byggeprojekt træffes forurening på grunden, skal arbejdet standses og kommunen orienteres.

Kommunen skal tage stilling til, om der skal stilles krav om undersøgelse og oprydning. Kommunen orienterer desuden Regionen og Arbejdstilsynet. Arbejdet må genoptages efter 4 uger, eller når regionen og kommunen har taget stilling til, om der skal stilles vilkår til projektet.

Kontakt


Jordgruppen


Opdateret 09.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?