Jordforurening


Kommunen udfører en række opgaver inden for jordforureningsområdet, hovedsageligt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven.

Myndighedsrollen er fordelt mellem Region Nordjylland og Mariagerfjord Kommune.

  • Kommunen varetager myndighedsrollen i forbindelse med jordflytning, ændret anvendelse og byggeri på forurenede grunde samt forureningssager, hvor forureneren skal rydde op.
  • Regionen kortlægger de forurenede grunde og varetager den offentlige indsats omkring oprydning.

Formål

Formålet med reglerne om jordforurening er at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening, samt forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, overfladevand, Natura 2000, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du, som ejer eller bruger af en ejendom, har pligt til at underrette kommunen, hvis du forårsager eller konstaterer en forurening. Eventuelt bygge- og anlægsarbejde skal straks standses.

Akutte forureninger og miljøuheld

I tilfælde af akutte forureninger/miljøuheld skal du ringe 112.

Ved mindre forureninger, som ikke medfører fare for spredning af forureningen, kan du dog vente og kontakte kommunen på første hverdag efter uheldet.

Kontakt


Jordgruppen


Opdateret 09.03.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?