Områdeklassificering


Hvis du bor i byzone, er der større sandsynlighed for, at jorden på din grund er lettere forurenet. Den mulige forurening kan stamme fra trafik og industri, samt den daglige brug gennem mange år.

Områdeklassificering omfatter de områder, hvor jorden kan være lettere forurenet. Som udgangspunkt bliver al jord indenfor byzone udpeget som muligt lettere forurenet, med enkelte undtagelser som f.eks. nyere boligudstykninger udstykket på landbrugsjord.

I forbindelse med områdeklassificeringen gælder Mariagerfjord Kommunes Regulativ for jord. At en ejendom er omfattet af områdeklassificeringen er ikke det samme, som at ejendommen er kortlagt. Kortlægning af ejendomme sker på grund af punktforurening.

Læs mere i Mariagerfjord Kommunes Jordregulativ.

Gode råd

Mariagerfjord Kommune har i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner udarbejdet nogle pjecer, som handler om byhaver og børns leg på lettere forurenet jord.

Læs Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord.

Læs Gode råd om byhaver.

Se om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringenYderligere om områdeklassificering

I praksis betyder områdeklassificering, at du har pligt til at undersøge jorden, inden du kører jord bort fra din områdeklassificerede ejendom. Jordflytningen skal anmeldes til kommunen. Drejer det sig om højst 1 m3 jord, kan du køre jorden til genbrugspladsen uden først at anmelde det.

Læs mere om jordflytning.

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er lille, sammenlignet med mange andre sundhedsrisici, som du og din familie er udsat for i hverdagen.

Børn udsættes dog for en større risiko end voksne, og små børn er særligt følsomme. Mindre børn er mere følsomme over for påvirkninger fra en forurening, fordi deres krop er under udvikling. Små børn putter også tit forskellige ting i munden, som f.eks. jord, beskidte fingre og legetøj.

Hvis du vil købe eller sælge en ejendom, kan du tjekke kommunens hjemmeside eller henvende dig og få at vide, om ejendommen ligger i et område, der er klassificeret som lettere forurenet.

Yderligere information om lettere forurenet jord kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har blandt andet udgivet en folder og et omfattende informationsmateriale.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs Miljøstyrelsens informationsmateriale om lettere jordforurening.

Se Områdeklassificering - en miniguide.

Kontakt


Jordgruppen


Opdateret 03.05.21    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?