Klima og Energi


Grøn energi i Mariagerfjord

Mariagerfjord området kan blive selvforsynende med vedvarende energi. Se hvordan og hvad det kræver.
Se mere

Vindmøller

Læs om muligheder for at opstille husstandsvindmøller. Se hvor der kan blive stillet store vindmøller op. Find mere information om vindmøller.
Se mere

Solenergi

Solenergi kan udnyttes med solceller og solvarme. Find ud af, hvad forskellen er og om solenergi i boliger.
Se mere

Vidste du at...

Det er statens målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Ikon af hus med gasstruktur

Energi i boligen

Læs mere om hvad du kan gøre for at betale mindre for energi, om at øge komforten med et energirenoveret hus og en stabil varmekilde, samt find regler om byggeri og renovering.
Bål med flamer og træ

Varme i byen og på landet

Find ud af om der er fjernvarme hvor du bor, se oplysninger om varmeforsyning på landet (varmepumper og jordvarme, fyring med biomasse, solvarme og husstandsvindmøller) samt find oplysninger om tilskud, udskiftning af oliefyr og brændeovn.
Foto af skyer på himlen og illustration af huse og bølger i forgrunden

Skybrud og klimasikring

Læs mere om hvordan du klimasikrer boligen, klimasikring med kystbeskyttelse, stormflod og skybrud, klimaændringer samt klimatilpasning i kommunen.
Håndtryk af to mænd hen over et skrivebord fyldt med papir, stifter og lommeregner

Tilskud til energitiltag og gratis klimatjek

Få et gratis klimatjek af huset, søg tilskud til energirenovering af boligen samt søg tilskud til udskiftning af oliefyr og brændeovn.
Illustration af fabrik, skyer og lysstråler

Klimahandleplan 2019

Handleplanen udgør sammen med klimatilpasningstemaer i Kommuneplan 2013-2025 Mariagerfjord Kommunes
Klimatilpasningsplan. Handleplanen kommer i 8 ugers høring, og der vil blive afholdt borgermøde.