Klimahandleplan


Handleplanen udgør sammen med klimatilpasningstemaer i Kommuneplan 2013-2025 Mariagerfjord Kommunes Klimatilpasningsplan. Handleplanen kommer i 8 ugers høring, og der vil blive afholdt borgermøde.

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning er i høring indtil den 27. maj.

Mariagerfjord Kommune holder borgermøde mandag den 29. april kl. 19-21 på GASmuseet i Hobro, hvor Handleplan for klimapasning bliver præsenteret, men med fokus på Hobro og et kommende sluseprojekt.

Forinden, fra kl. 17-18,  er der en gåtur fra Mariager Fjord til Vesterfjord, hvor interesserede borgere kan komme ned og se og få en fortælling om slusen og pumpestationen, klimatilpasning i bymidten, udfordringer med højvandshændelser og med øget havvandstand samt betydningen ved havnen, langs åen og ved Vesterfjord.

Læs Handleplan for klimatilpasning 2019-2022. 

Kontakt


Inger Taylor

Natur

  •  97113612
  •  

Opdateret 01.12.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?